İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11527)

Serdar Han 31.01.2022 16:50 Merhaba, Kamuya ait bir şantiyede Şantiye şefi olarak çalışmaktayım. İdare ile yapılan sözleşmede iş iki etap olarak yapılması öngörülmektedir. İki etabın da iş bitim tarihi sözleşmede belirtilmiş. İhale keşfinde İki etabın ödenek pursantajları ayrı ayrı olarak hazırlanmış ve bu şekilde hazırlanan pursantajlar ile hakedişler düzenlenerek ödemeler yapıldı. 1. Etabın Geçici Kabulu yapılarak kullanıma sunulmuştur ve aktif olarak kullanılmaktadır. (öğrenci yurdu işi) İdare, 1. Etap iş deneyim belgesini almak için yaptığım başvuruya şifayen olumlu cevap vermektedir. Ancak EKAP sisteminde iki etaplı işler için iş deneyim belgesi girişi olmadığını bu yüzden iş deneyim belgesini veremeyeceklerini belirtmektedirler. (Kanuna göre tek sözleşmede işin �’ni tamamlamak gerekiyormuş) Kamu ihale kurumuna CİMER’ den başvuru yaptım. Kendileri İş deneyim belgesini İhale yapan İdarenin sisteme girmesi gerektiğini belirterek umursamadılar. Bu konuda değerli fikirlerinizi rica ediyorum. Saygılarımla

Mevzuata göre, bir mimar veya mühendise iş denetleme belgesi düzenlenebilmesi için, işin bir bölümünün değil (sizin olayınızda etap şeklinde) ilk sözleşme tutarının en az yüzde 80 ‘ninde çalışılmış olması gerekir. Namık Dağalp

Murat 23.01.2022 15:29 merhabalar. şantiye şefi olarak görev yaptıgım işleri iş bitirmesi olarak kullanabilirmiyim

Şantiye şefi olarak görev yapan mimar veya mühendislere iş denetleme belgesi düzenlenir. Namık Dağalp

Selami As 22.01.2022 09:49 HOCAM MERHABA YAPIM İŞLERİ İŞ DENEYİM BELGESİNİN GEÇERLİLİK TARİHİ HANGİ ESASLARA DAYALI OLMALI İHALE TARİHİ Mİ YOKSA İŞİN GEÇİCİ KABUL İSKAN TARİHİNDEN İTİBAREN Mİ SON 15 YIL HESAP EDİLİR.

Yönetmelikte yer alan “…ilk ilan veya davet tarihinden itibaren geriye doğru son onbeş yıl…” ibaresinin dikkate alınması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Nuri Çiftçi 21.01.2022 19:59 Merhaba hocam benim. Şahsi. İşbitirmem ve şahsi firmam aktif olarak var aldığım işlerde devam ediyor ama kendi adıma yeni. Ltd ştii şirket açtım. Şirket ortağım yok yüzde yüzü bana ayıt. Şahsım adına olan işbitirmeye. Yüzde kaçını. Ve ne kadar zaman sonra kulanabiliri. Yani açtığım şirkete Teşekkürler

Söz konusu Limited şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olmanız yeterlidir.İş bitirme ve iş durum belgeleri tam olarak,iş denetleme ve iş yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır. Namık Dağalp

Sezgin İnşaat 20.01.2022 20:34 Fesih edilen bir yapım işinde, idare işi bitirmek için ikmal ihalesine çıkıp eski ihaleyle yeni ihale arasında oluşan fiyat farkını sözleşmesi feshedilen yükleniciden tahsil etme yoluna gidebilir mi?

Bu konuda 4735 sayılı Kanun ile ikincil mevzuatta hükümler bulunmaktadır. Namık Dağalp

Selami As 19.01.2022 18:24 Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir e atıfta bulunarak ŞAHIS FİRMASINI LTD. ŞTİ DÖNÜŞMESİ VE ŞAHIS FİRMA SAHİBİNİN YÜZDE 51 HİSSES SAHİBİ OLMASI HALİNDE DİPLOMA İÇİNGERİYE DOĞRU BEŞ YIL ŞAHIS İŞ BİTİRME İÇİN BİR YIL GERİYE DOĞRU ORTAKLIK ESASI HANGİ YILDAN BAŞLAR HOCAM TEŞEKKÜR EDİYORUM

Her iki standart formlardaki”…yukarıda adı soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl/ beş yıl boyunca…” ibaresini dikkate almanızda yarar vardır. Namık Dağalp

Beyhan Kaya 19.01.2022 15:51 2886 devlet ihale kanununa göre niteliği çekek mahali olan yer arsa olarak ihaleye çıkılır mı? açık teklif usulüyle yapılan ihale işlemi.

Söz konusu yerin niteliği hakkında yetkili mercilerden ve ilgili uzmanlardan bilgi alınarak gerekirse,İhaleye itiraz edebileceğiniz kanaatindeyim. Namık Dağalp

Mustafa Karataş 17.01.2022 18:14 Şirketin, beş yıldan uzun süredir yüzde elli birinden fazla hissesine sahip mühendis ortağının mezuniyet belgesi ne E-Devlet'te ne de Ekap'ta görünüyor. Mezuniyet tarihi 1976 ve okulu kapatılmış. Bu belgenin sisteme kaydı için ne yapmak gerekir? Ayrıca bu belgenin tamamının kullanılması için ekine konulan şahsi iş denetlemenin sahibi olduğu şirketin Ekap sayfasındaki kaydı nasıl yapılır?

Yapım yönetmenliğinin Ek-1 maddesine göre,31/08/2014 tarihinden sonra düzenlenecek iş deneyim belgelerinin Ekap üzerinden düzenlenmesi hükme bağlanmış olup, anılan maddede mezuniyet belgelerinin kaydına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Namık Dağalp

Cüneyd Akgümüş 11.01.2022 14:40 hocam merhaba; şahsi iş bitirme evrakımla ltd. olan firmam ile ihale girebiliyor muyum? Girebiliyorsamda yüzde kaçını kullanabilirim.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süreyle sahip olması gerekir.iş bitirme belgeleri tam olarak dikkate alınır. Namık Dağalp

Mustafa Gündoğdu 10.01.2022 09:09 4735 -4734 ihale kanununa gire örnek veriyorum işin süresi bugün bitiyor maksimum kaç gün geçikme cezalı çalışma hakkım var dır?

İdare ile imzalanan sözleşmede yer verilen hükmün dikkate alınması gerekir Namık Dağalp

Deniz 05.01.2022 17:49 merhaba yapım işinde alt yüklenici iş durum belgesi almak istiyorum iş � ulaştı, bunun için kanunda bir değişiklikten bahsediliyor ,bu konu ile alakalı bilgi rica ediyorum. (varsa bir şartname ) .iyi çalışmalar

Bu konuda Kamu İhale Kurumuna başvurabilirsiniz. Namık Dağalp

Selami As 05.01.2022 09:02 16 YILLIK ŞAHIS FİRMASININ LİMİTED ŞİRKETİNE ÇEVRİLMESİ DURUMUNDA Q HİSSELİ OLMASI ŞARTI İLK 1 YIL KULLANILAMIYOR VE İLK 5 YIL DİPLOMA 1/5 ORANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR DOĞRUMUDUR EKLENECEK BİR KONU VARMIDIR TEŞEKKÜR EDERİM

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir.Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette beş yıl süre ile en az yüzde 51 hisseye sahip olması gerekir.iş bitirme ve iş durum belgeleri tam olarak,iş denetleme ve iş yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır. Diplomalara ilişkin iş deneyim tutarı mezuniyet sonrası geçen yılların değerlendirileceği tutarın yer aldığı tebliğe göre hesaplanır. Namık Dağalp

Barbaros Işık 02.01.2022 17:50 Hocam Fesih edilen işin müteahhiti aynı iş tekrar ihale edildiğinde teklif verebilir mi,mevzuat açısından herhangi bir engel var mı?

Fesih nedenlerinin incelenmesi gerekir, örneğin,yasaklamayı gerektiren bir durum da varsa İhaleye girmesi mümkün olmaz. Namık Dağalp

Melik Bultan 30.12.2021 21:41 Merhaba Şantiye şefliğinde şahsıma aldığım iş bitirme belgesini yeni kuracağım limited firmasinda iş deneyim olarak kullanabilir miyim ihaleye girebilmek için

Şantiye şefi olarak görev yapan mühendis veya mimarlardan koşulları uygun olanlara iş denetleme belgesi verilir.Diğer taraftan, iş deneyim belgelerinin kurulmuş veya kurulacak tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Serhat Sarıkaya 13.12.2021 18:42 2021 yılı 9. Ayda Belediyeden iş aldık, sözleşmede fiyat farkı yok. Hükümetin çıkaracağı tasviye ve fiyat farkı kararnamesi çıkarsa fiyat farkı alabilirmiyiz? Teşekkürler

4735 sayılı Kanuna göre sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması mümkün değildir ancak, buna cevaz veren bir mevzuat değişikliği olursa fiyat farkı almanız mümkün olur. Namık Dağalp

İhsan Kuruoglu 11.12.2021 15:46 Hocam,anonim şirkette 7 yıldır Q ortağım.. inşaat mühendisiyim.7161 sayili kanun 30.maddede bahsi geçen temsil yetkisi şartı benim içinde geçerlimi..?

Söz konusu temsile ve yönetime yetkili olma hususuna, Kanunun 10. ve tip idari şartnamenin 7. Maddesi ile ortaklık durum belgesi başlıklı standart formda yer verilmemiştir. Namık Dağalp

Alp 09.12.2021 10:45 4735 madde 15'te belirtilen 'Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:' ibaresinde, aşılmaması gereken sözleşme bedeli ilk sözleşme bedeli midir? İmzalanan sözleşmede bulunan ilk sözleşme bedelinde kanunun izin verdiği -20 artışlar yapılırsa sözleşme bedeli aşılmış olur mu?

Bahsettiğiniz maddede değişikliler sözleşme bedeli ile ilgili olmayıp, işin yapım yeri ile bitirilmesine ilişkin sürelerle ilgilidir.Bu maddeye göre sözleşme bedelinin değişmesi mümkün değildir ancak, aynı Kanunun 24. Maddesine belirtilen koşulların oluşması halinde, aynı maddede belirlenen oranlar aşılmamamak kaydıyla bedelde değişiklikler yapılabilir. Namık Dağalp

Kerim Kerim 07.12.2021 20:02 2014 yılında açmış olduğum 0 hisseye sahip ltd şirketim var.2020 yılında inşaat mühendisliğinden mezun oldum. Diplomamı iş bitirme olarak kullanabilir miyim?

Bir mühendis veya mimarın sahip olduğu diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Emin Kurşat 03.12.2021 00:31 Hizmet işleri kapsamında açık ihale usulu yada pazarlık usulü ile ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanan uygulama proje işlerinin muayene ve kabul iş ve işlemleri tamamlanmadan idare yapım ihalesine çıkabilir mi? Yani muayene kabul yapılmadan yapım ihalesi gerçekleştirilebilir mi. Teşekkürler.

4734 sayılı Kanunun 62. Maddesi uyarınca prensip olarak uygulama projesi olmadan yapım ihalelerine çıkılamayacağı belirtilmiş, hangi hallerde istisnalar olabileceği maddede sayılmıştır. Namık Dağalp

Ahmet Canlı 01.12.2021 23:59 Değerli hocam yakın zamanda bir işimiz fesih edildi ve yasaklama alacağımız söylendi.Ancak girdiğimiz ihaleler var.Bu ihalelerin bizde kalması durumunda bir sorun olur mu?An itibariyle EKAP üzerinden yaptığımız kontrollerde yasaklı görünmüyoruz?

İdarelerce KİK nezdinde yapılan incelemelerde yasaklılık söz konusu değilse bir sorun olmaması gerekir. Namık Dağalp