İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11603)

Ahmet Çebi 11.08.2022 21:42 Hocam saygılar Gerçek kişi olarak İş bitirme belgem var. 2 yıl önce A.Ş kurduk bu şirketin 0 sahibiyim.Şahsıma ait gerçek kişi olarak sahip olduğumuz iş bitirme belgesini 0 2 yıllık sahibi olduğum şirkette kullanabilirmiyim.Karayollarında kullanamazsınız diye ifade ettiler. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürler

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 10.08.2022 14:22 Kolay gelsin. Kat karşılığı sözleşmesi yapılarak ruhsat alınan bir inşaatta A Ltd Şti.firması (Tek ortak sahibi: B şahsı) işin i unu denetlemiştir.Daha sonra iş C ltd.Şti firmasına devredilmiştir.(C firmasının Q hissesi A ltd.Şti.firmasının sahibi olan B şahsıdır.)Bu durumda iş durum yada iş bitirme belgesi nasıl düzenleye biliriz.İlgili idare olarak B şahsına belge düzenlenebilir.

Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenir. Namık Dağalp

Mehmet 09.08.2022 13:45 Hocam merhaba: %100 iş bitirme istenen bir ihalede ortak girişim olarak katıldım. pilot ortak iş bitirmesi işin tamamını mı karşılaması gerekir ? Yoksa yüzde sekseni karşılaması yetiyor mu ? Teşekkürler

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 20’sini sağlaması zorunludur.Ancak pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde, diğer ortaklar istenen asgari iş deneyim tutarının yüzde 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir. Namık Dağalp

Arif Kınacı 29.07.2022 17:32 Hocam merhaba, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladık. Henüz inşaat ruhsatı için başvuru yapmadık. İleride belediyeden alacağımız iş bitirmeyi resmi devlet ihalelerinde kullanabilir miyiz? Kullanmamız için inşaat ruhsatına başvurmadan önce yapmamız gereken bir işlem var mıdır? 2. sorum ise inşaatını bitirdiğimiz kat karşılığı inşaat sözleşmeli bir inşaatın oturma ruhsatı için müracaat ettik ama henüz oturma ruhsatını almadık. Bu belgeyide devlet ihalelerinde kullanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Belediye bu konuda çok yardımcı olamadı. cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmenliğinin 46. Maddesine göre,kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü İle sözleşmenin imzalandığı yıla ait çevre ve şehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin yüzde 60’ı esas alınır.Bu hükme uygun alınmış iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılmasında bir problem olmayacağı kanaatindeyim.Ruhsat için yapmanız gereken işlemler konusunda, bu belgeyi verecek makam nezdinde temasta olmanız gerekir. Namık Dağalp

Volkan 22.07.2022 14:39 Merhaba hocam, inşaat mühendisinin en az Q hissesine 1 yıldır sahip olduğu bir A limited şirketi (İnşaat mühendisinin ayrıca iş bitirmesi var) başka bir B limited firmasına Q ortak olsa ortak olduğu tarihten 1 sene sonra B firmasınında iş bitirmesi olmuş olur mu

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin,tüzel kişiliği olan bir şirket adına kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 21.07.2022 11:37 ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış bir inşaat var.müteahhit imar barışından faydalanarak bu inşaata yapı kayıt belgesi aldı. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra müteahhit tapuda cins değişikliği yaparak kat mülkiyeti tesisi yaptırdı.Bu müteahhit firmaya iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi

İmar barışından yaralandığı İçin belge verilebileceği düşünülebilmekle beraber, bu konuda belge vermeye yetkili kurumlar İle ihtilafları inceleye yetkili kurulların içtihatlarının araştırılmasında yarar vardır. Namık Dağalp

Süleyman Karaoğlu 15.07.2022 13:06 hocam 2018 haziran mezunuyum 5. yılıma girdim ihalede 5 yıllık mühendis şartı var bu bende 5. yılımda olduğum için bu şartı karşılarmıyım taahhüt verebilirmiyim firmaya idare için

Taahhütten kastınız nedir? Diplomanızın kullanılması ise, bir mimar veya mühendise ait diplomanın ( iş deneyimi olarak) şahıs adına kullanılmasında bir süre veya hisse şartı bulunmamaktadır, ancak diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirket adına kullanılabilmesi için süre ve hisse şartı vardır. Namık Dağalp

Hilal Yayla 08.07.2022 11:42 Merhaba. Ben inşaat mühendisiyim. Bir şirketin tamamını devralırsam bu şirket için diplomamın iş bitirme değeri karşılığında ihalye girebilir miyim ? Bir yazı gördüm de şirketin Q hissesine en az 5 yıl sahip olmam gerektiği Yazıyordu. Şirketin tamamını devralırsam da aynı durum mu geçerli olur.

Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mustafa Yeter 30.06.2022 11:45 Sayın Yönetici; Kurumumuz Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Kamu İhale Kanunu ile ilgili sorulan soru tam olarak aşağıdaki gibidir. SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, idarenin ihtiyaçlarını doğrudan teminle karşılama yoluna gitmesi halinde ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişiler tarafından yapmak zorunda olduğu bir işlemdir? sizden öğrenmek istediğim husus, bu soru doğru mu yanlış mı?

4734 sayılı Kanunun 22. maddesinde, doğrudan teminle yapılacak alımlarda,İhale yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği hükme bağlanmış olduğundan,soru doğrudur. Namık Dağalp

Ayhan Kılınç 28.06.2022 21:01 merhaba hocam, müteahhit firma çalıştırdığı inşaat mühendisi veya mimarın diploma vb belgelerini iş bitirme belgesi olarak kullanabilir mi?

Bu soruya aşağıda cevap verildi. Namık Dağalp

Okan Can 28.06.2022 17:04 hocam merhaba elektrik mühendisiyim proje müdürü olarak iş yönetme belgem var bu belge ile b3 işler girebilirmiyim

Belgenizin,gireceğiniz ihaleye ait idari şartnamede belirtilen İhale konusu iş veya benzer işe uygun olması ya da istenilen mühendislik bölümünün sizin bölümünüz olması gerekir. Namık Dağalp

Ayhan Kılınç 26.06.2022 16:32 merhaba hocam, müteahhit firma çalıştırdığı inşaat mühendisi veya mimarın diploma vb belgelerini iş bitirme belgesi olarak kullanabilir mi?

Bir mühendis veya mimara ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirket adına kullanılabilmesi için,diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Yazıcı 20.06.2022 17:53 Diyarbakır ihale haberi çok yavaş

Bu konuyu site yönetimiyle görüşebilirsiniz Namık Dağalp

Ahmet Çebi 19.06.2022 12:53 Hocam belediyelerle iş yapıyoruz sözleşmede hakediş imzalandığından 2 ay sonra ödemeler yapılır,deniyor fakat sonra 2 ve 3 nolu hakedişler yaptık faturalarını kestik ödeme yapmıyorlar. Belediye ile tek taraflı sözleşmeyi fesh edebilirmiyim bizi bağlarmı teşekkür ederim.

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden (Tlf:05324813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ali Yılmaz 19.06.2022 09:53 hocam selam 10 yılık bir inş muhendisi adına şahıs firması kuracağım muhendis sadece bana genel vakaletnemi verecek banka vergi ihalelelerde imza yetkim olurmu .

Sormak istediğiniz konun İhale hukukuyla ilgili kısmı varsa,daha açık yazmanız gerekir. Namık Dağalp

Hamza Yılmaz 17.06.2022 15:47 Selam hocam mühendis diplomalı 5 yıllık şahıs firmam var firmamı tek ortaklı ltd. şti. ye dönüştürmek istiyorum dönüştürdükten sonra diplomamı kullanabilirmiyim? dönüştükten sonra 5 yıllık ortaklık şartı aranır mı? Saygılarımla,

Bir mühendis veya mimara ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için, diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mustafa Şen 14.06.2022 17:39 Merhaba hocam, resmî bir kuruma iş yaptım. Fiyat farkı verecekler verilen fiyat farkı içinde ilave teminat mektubu verilecek mi? Ayrıca fiyat farkından damga vergisi alınıyormu yıllara sari iş ise bu farktan da stopaj alınır mı

Bu konuda Av. Atilla İnan beyle(05324813718) görüşebilirsiniz. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 14.06.2022 16:43 A ltd.şti.firması (Şirket kurucusu tek kişi )işin @ kısmını yaptıktan sonra şirket kurucusu müteahhit değişikliği yaparak gine kendi sahibi olduğu B ltd.şti.firması ile işi 0 seviyeye kadar getiriyor.Böyle bir durumda iş deneyim belgesinin hangi firmaya nasıl düzenleyeceğiz

İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde,devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere iş bitirme belgesi verilir. Namık Dağalp

Mehmet Yazıcı 14.06.2022 11:08 Diyarbakır da ihale sonuçları bilgileri göremiyoruz

Bu konuyu site yönetimine iletmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Ferhat Kılıç 12.06.2022 23:51 Hocam 2021 bf tarihli is yapiyorum.Idare ilave is istiyor ve fiyatida 2021 bf dan verecekmis.Gerekcede ek fiyat farki alacagimizi soyluyor.Sozlesmemde ff yok.Yeni fiyat tespiti neye gore yapilmali.İlave iş kalemleri bf kitabında var.Teşekkürler

Bu konuda Av.Atilla İnan beyden (05324813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp