İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11527)

Muhammed Aydın 13.03.2022 00:16 Merhabalar, ben bi inşaat mühendisi ile ortak şirket kurduk limited şirketi Q onun ve şirket 1 yıldır aktif ihalelere gire bilir miyiz.

Şirket adına iş deneyimi olarak kullanmak istediğiniz diploma ise, belge sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir.Eğer şirket adına bir iş deneyim belgesi kullanılacak ise, belge sahibinin şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir.Bunun yanında gireceğiniz ihalenin idari şartnamesinin 7. Maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamanız da gereklidir. Namık Dağalp

Ali Rami 10.03.2022 21:46 2 makina muhendisiyiz ortakligmiz P-P kamu ihalesine girdik ihaleyi bize vermiyorlar gerekce birimizin Q hiseye sahip olmamiz gerektigi. Ikimizde mak.muh.siyiz.neden birimiz Q olmaliyiz.kanunda boyle bisiy var mi.

İhaleye iş deneyimini tevsik etmek amacıyla diploma sunulmuş ise, diploma sahibi mühendisin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süreyle sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Alper Cenk Dönmez 08.03.2022 09:00 Hocam Merhabalar. 13.08.2021 tarihinde sözleşme imzaladık. Ancak İdare yer teslimi yapamadığı için Tutanak tutuldu. İşin normal süresi 150 gün. Hala yer teslimi yapılamıyor. Fesih için dilekçe verdim. Bana gerekli süre uzatımının ve fiyat farkının ödeneceği söylendi. Ancak Temel endeks olarak iş bitim tarihi olan Ocak 22 yi baz alacaklarını söylüyorlar. Fiyat artışları malum. Benim sözleşmeyi fesih etme hakkım var mı ? yada ne yapmalıyım Mahkemeye mi vermeliyim ? yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Bu konuda Av.Atilla İnan bey (05324813718) ile görüşmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Naci 03.03.2022 09:41 Merhabalar; 2021 yılı 10. Ayda sözleşmesi imzalanan ve fiyat farkı yoktur maddesi bulunan sözleşmede iş başı yaptık. İlk hakedişimizi de 2022 Şubat ayında yaptık ve idareden yeni kanuna göre fiyat farkı talep ettik. Fiyat farkı talebimiz imalat yapılan aya göre mi ödenecek? Yoksa hakedişimizi kanunada belirtilen tarihler arasında yapmadığımız için fiyat farkı alamayacak mıyız ? Teşekkürler

Bu konuda Av.Atilla İnan beyden (05324813718) veya yönlendirilecek kişiden yararlanabilirsiniz. Namık Dağalp

Vehbi 02.03.2022 20:55 Limited şirketi olarakTürkiyede aldığim inşaat iş bitirmelerimi yurt dışında başka ülkelerde kullanabilirmiyim

İlgili ülke mevzuatı açısından uygun görülmesi halinde kullanılabileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Mehmet 01.03.2022 22:09 Merhabalar, yeni yayınlanan ek fiyat farkı kararnamesinde resmi alt yükleniciler ana firmadan fiyat farkı talep etme hakkı var mıdır ?

Bu konuda Av.Atilla İnan beyden (05324813781) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Mustafa İmre 01.03.2022 17:43 Merhabalar. Yeni yapılacak hizmet ihalesine katılmak için, daha önce Kamu kurumuna doğrudan temin yoluyla sözleşmesi imzalanmış ve tamamlanmış bir işin EKAP üzerinde kayıtlı iş bitirme belgesinde ÜFE endeksine göre güncelleme yapılabilir mi? Güncelleme için idareye dilekçe vermelimiyim ?

Yönetmeliklerde endeksten bahsedilmekte beraber hangi endeksin olduğu belirtilmemiştir ,ancak 4734 sayılı Kanunun 67 inci madde hükmü uyarınca, her yıl güncellenen parasal limitlerde Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanıldığından, bu endeksin kullanılacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Hakan 28.02.2022 13:55 Son çıkan ek fiyat farkı hesabında son endeks olarak işin bitiş tarihi olan ay mı baz alınacak? Şöyle ki ayın 1. günü biten ve kabulu yapılan bir iş için o ayki endeks mi yoksa önceki ay endeks mi dikkate alınır?

Bu konuda Av. Atilla İnan bey ile (05324813718)veya yönlendireceği kişiyle görüşmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Halil 25.02.2022 21:10 Hocam merhaba, her türlü nakliye ve araç-iş Makinesi kiralama benzer iş olarak kabul edilen bir ihale için sunulan otobüs kiralama ve yolcu nakli işi için alınan iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

İhale konusu hakkında detay bilgi olmamakla beraber, yolcu naklinin farklı bir alan olduğu kanaatindeyim. Namık Dağalp

Serdar Han 25.02.2022 16:12 Merhaba hocam , Son çıkan Fiyat farkı kararnamesiyle devir edilen islerde Şantiye şefi devredilen Firmanında Şantiye Şefi olarak devam etmesi durumunda iş denetleme belgesi alabilir mi? Devredilmeden önce yapilan imalat kısmı işin P'si oraninda.Saygilarimla tesekkur ederim.

Yapım yönetmeliğine göre,idarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “ iş denetleme belgesi” veya “ iş yönetme belgesi” düzenlenir. Namık Dağalp

Abbas Durmuş 24.02.2022 14:39 Anahtar teslımı götürü bedel ihalesi yapılan işlerde artı eksı imalatlarında fiyat nasıl belırlenır

Bu konuda Av. Atilla İnan bey ile 05324813718) görüşebilirsiniz. Namık Dağalp

Söylemce 23.02.2022 16:02 A firması ile B firmasının ortakları iki aynı kişi. Sonra dan iki ortak anlaşarak birisi A firmasınıdaki hisselerini diğer ortak da B firmasındaki hisselerini birbirlerine devrediyorlar. Böylece A firması birisine B firmasıda diğerine kalıyor.Şimdi soru şu ; B firmasını alan tüzel kişilik sahibi A firmasının (eski ortağı olduğu ) iş deneyim belgesini kullanarak ihalelere girebilirmi.Teşekkür ederim.

Bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenen iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan ( ister kurulmuş isterse yeniden kurulan) bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mesut Özdoğan 20.02.2022 23:12 1.5 yıldır devam eden bir kamu ihale süreci var .ihale çeşitli nedenlerle 4 defa iptal edildi .aldığımız bilgilere göre personelin kadro alma ihtimali olduğu üzerine ihalenin iptal edilme gerekçesi bu olabilir mi ?

İptal gerekçeleri her olaya özgü olacağından, gerekçenin uygun görülmemesi halinde, bir şikayet veya itirazen şikayet sonrası iptal İçin, 5 gün içinde iptal talebiyle KİK’e başvuruda bulunabilirsiniz.Eğer bir şikayet söz konusu olmadan iptal kararı var ise,idari yargıya başvurmanız gerekir. Namık Dağalp

Yetkin 17.02.2022 17:54 İdare 6 ay geçmesine rağmen işe başlatamadı bu durum bize tasviye hakkı doğururmu

Sözleşmede işe başlamaya ilişkin bir süre ve özel hüküm varsa bu hükümler, hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere gidilmesi gerekir. Bu konuda Av.Atilla İnan beyden(Cep: 05324813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Turgay Kaya 17.02.2022 17:12 8 yıldır belediyede tekniker kadrosunda kontrollük yapmakta iken istifa ettim.Bu görev suresinde yapmıs oldugum kontrollüklerde ihalelere girebilmek için iş bitirme oluşurmu

Kamu İhale Kanununa göre, iş denetleme belgesi ancak mimar veya mühendislere verilebilmektedir. Namık Dağalp

Mücahit 13.02.2022 03:04 Fiyat farkı kararnamesi yayınlandı ve resmi gazetede onaylandı peki cumhurbaşkanı nezaman onaylar gibisinden herhangi bir haber varmı ve nezaman netlik kavuşur teşekkürler.

İhale mevzuatında planlanan değişiklikler hususunda İhale kurumundan bilgi almanızda yarar vardır. Namık Dağalp

Ahmet Varlı 10.02.2022 17:12 Sayın hocam 3 ay önce bir işimiz fesih edildi.Ortak girişimli bir işti ve biz özel ortaktık.3 ay geçmesine rağmen yasaklama almadık.bu özel ortak olduğumuz için mi?ayrıca yasaklama tebliğ edilecek mi tarafımıza?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.7. Maddesine göre,ortaklardan bir veya birden fazla ortağın yasak fiil veya davranışı işleyen ve iştirak eden ortaklar hakkında yasaklama uygulanır.Bu nedenle,sizin söz konusu kapsamda olup olmadığınıza göre idarece işlem yapılmış olması muhtemeldir. Namık Dağalp

Mesut 07.02.2022 22:22 22.12.2021 Tarihinde Yayınlanan Yeni düzenlemede fiyat farkı 22d üzerinde ihale edilen işlerde de fiyat farkı uygulanırmı.

7351 sayılı Kanun 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlemedir. Doğrudan temin kapsamındaki alımlara ilişkin düzenleme hususunda bir duyumumuz bulunmamaktadır. Namık Dağalp

Beyhan Kaya 07.02.2022 17:11 merhaba,2886 sayılı yasaya göre kira verilmiş taşınmazın kiracısı tarafından bir yılı dolmadan sebepsiz yere kirayı fesih etme talebi mevcuttur. taşınmazla ilgili yapılan araştırmada binanın kiracı tarafından kontrolünün yapılmadığı ve binaya hırsız girdiği tespit edilmiştir. sözleşmenin maddeleri gereğince taşınmazın güvenliğini ve bakım onarımını yapmadığı için sözleşme fesih edilir mi. Edilirse eğer kesin teminat irad kaydedilirmi ? teşekkür ederim .iyi çalışmalar

Konuyla ilgili olarak düzenlenen sözleşmede özel hükümlere yer verilmiş ise, bu hükümlerin uygulanması, yoksa genel hükümlere gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Yavuz Engür 06.02.2022 14:25 Aşırı düşük savunması istenilen durumlarda, savunma vermeyen isteklinin geçici teminati irat kaydedilir. Ibaresi için son degisiklik nedir savunma verilmezse yada verilemez ise teminat irat kayit edilirmi.

Sorgulama çerçevesinde, açıklama yapmayan veya açıklamaları uygun görülmeyen isteklilerin teklifi reddedilir,ancak teminatları irad kaydedilmez. Namık Dağalp