İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11308)

Adem 18.11.2020 13:03 e ihale yapım işinde teklif veren kişinin iş bitirme evrak sayısını hatalı giriş yapılmış sistemde evrak görünmüyor. iş bitirme evrağını elden teslim alabilirmiyiz.evrak uygundur butonun aktifleştirme durumumuz varmı elden aldığımız evrağı referans göstererek..?teşekkürler

KİK’den teknik yardım için başvuruda bulunabilirsiniz. Namık Dağalp

Serdar Esim 11.11.2020 22:33 Hocam selamlar bu yasa yapılandırmada ihale konusunda nasıl çalışır

Sorunuzun somut bir konuyla ilgili olarak ortaya konulması gerekir. Namık Dağalp

Yakup Zengin 03.11.2020 10:26 Merhabalar yapım ve hizmet işlerinde kendi malı aranmayacakmış bu bilgi doğrumu veya süresi filan varmı

Makine,teçhizat ve ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği ve işin niteliğinin gerektirmesi halinde,söz konusu hususların fiyat dışı unsur olarak düzenlenebileceği konusunda imkan tanınmıştır. Namık Dağalp

Cem Şan 31.10.2020 22:03 Hocam.Şahıs firmasıyım devam eden 2 tane kamu işim var.İşlerim devam ederken tür değişikliği yapıp yani şahıs firmasını limitede çevirip işi bitiminde değişiklik yaptığım firmaya iş bitirme alabilirmiyim

Kamu İhale Kurumu sitesinde yer alan,2009/DK.D-143. ve 2010/DK.D-58 sayılı düzenleyici kurul kararlarında yer alan açıklamalara göre durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Namık Dağalp

Havva T. 30.10.2020 09:39 Merhaba; 30 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.maddesinde “(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.” İfadesi yer almaktadır. Bu tarihten sonra ihaleye çıkan idare, yeterlik kriteri olarak makine vb istemiş; konuya istinaden yazılan dilekçe sonucunda gelen cevap ise "1. Araç ve iş makinelerinin kendi malı olması ile ilgili olarak; Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğin 41 inci maddesinde söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu belirtilmekle birlikte, idarelerin dokümanlarına kendi malı olması şeklinde bir şart getirilmesini yasaklayıcı bir hüküm olmadığından araç ve iş makinelerinin kendi malı istenilmesinde mevzuata aykırı bir

İhalenin ilanının değişiklik yapılmadan önce yapılıp yapılmadığının belirlenerek değerlendirmenin ona göre yapılması gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Ali Efe 23.10.2020 22:11 Özel bina inşaatı yapan bir AŞ de mimar olarak önce yönetim kurulu üyeliği daha sonra ananı işte şantiye şefliği yaptım. İş � aşamasında ilken ayrıldım.ilgili belediye iskan ruhsatı alınmadığından iş deneyim belgemi düzenlemiyor. Hak mağduriyeti yaşıyorum. Ne yapabilirim?

Belgeye sahip olma koşullarını sağlıyor iseniz,durumu Atilla İnan beyle görüşebilirsiniz.(05324813718) Namık Dağalp

Taşkın 22.10.2020 00:37 Kamu ihalelerine girebilmek için vergi borcu ve SSK borç sınırı nedir, iyi çalışmalar.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17. Maddesine göre 5000 TL’yi aşan vergi borcu,borç olarak kabul edilmiştir.Aynı madde belirtilen gruplarda belirlenen limitlerden hangisine gireceğinizi belirledikten sonra SSK borcunuzu değerlendirebilirsiniz. Namık Dağalp

Hakan 18.10.2020 12:30 merhabab hıcam şahıs firmaları için ssk prim borcu üst limiti nedir bir ihaleye katıldım 10550 tl ssk prim borcum var sizce elenirmiyim

Kamu iİhale Genel Tebliğinin 17.3. Maddesinde belirtilen gruplardan hangisine girdiğinizi tespit edip durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Namık Dağalp

Murat Babayiğit 17.10.2020 23:29 Şantiye şefi aldığı iş deneyim belgesinin kaçta kaçını kullanabilir

İş denetleme ve yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır. Namık Dağalp

Can Köse 11.10.2020 12:58 Merhabalar. Hocam şahıs şirketi kurup, mühendislik diploması ile ihaleye girmek için mezuniyetten sonra 1 yıl beklememiz gerekir mi? Yoksa mezun olunur olunmaz ihalelere katılabilir miyiz? Tabi diploma deneyimimizin yettiği kadar.

Kamu İhale Kurulunun 2016 yılında aldığı düzenleyici karara göre mezuniyet sonrası dönemin hesabında kıst hesaplama yapılabileceği öngörüldüğünden bir yıl beklemeniz gerekmediği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Tayfur 10.10.2020 17:09 Merhaba Şoför dahil araç kiralama hizmet alımında, ihaleyi kazanan Firma sözleşme imzaladıKtan sonra araç teslim ederken ihale zarfında teklif ettiği aracı değil de, (aynı kira bedeli karşılığında ) teknik şartnamedeki asgari özellikleri taşıyan, fiyat, özellik bakımından daha yüksek bir model aracı teslim edebilir mi idareye?

Teknik koşulları karşılayan daha üst modelin kabulünün idarenin takdirinde olduğu kanaatindeyim.Bahsettiğiniz olayda idarenin tavrı olumsuz ise, nedenlerinin incelenmesi gerekir. Namık Dağalp

Selahaddin Kucukcavus 10.10.2020 15:17 Sahis is bitirmem var ihaleye girmem icin sirket kursam sahis sirketi o is bitirmeyle ihaleye girebilirmigim

Şahsınıza ait iş deneyim belgesini şahıs şirketinde kullanmanızda bir koşul bunmamaktadır.Ancak, şahsınıza ait iş deneyim belgesini tüzel kişiliği olan bir şirkette(anonim veya Limited gibi sermaye ya da kollektif veya komandit gibi şahıs şirketinde) kullanabilmeniz için yarından fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olmanız gerekir. Namık Dağalp

Serkan 03.10.2020 18:39 Merhaba, "Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır." - Elektronik ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunulması zorunlu hale getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 29 Kasım 2020 ve sonrasındaki ihalelerde) Yukarıdaki maddeye göre artık nakit teminat eft olayı kalktı mı? Yoksa başka birşey mi kastediliyor? Teşekkürler...

Yönetmeliğin geçici teminatlara ilişkin 21. Maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Namık Dağalp

Kenan Soylu 02.10.2020 14:17 elektronik bir yapım işi ihalesine girdim. ihalenin beyan edici tevsik evrakları isteme süresi olağanın dışında uzadığından bizdede birikmiş geçici teminatları iade ederken dalgınlığımıza gelip bu ihaleninde teminat mektubunu bankaya iade ettik. daha sonra kurum bizden tevsik edici belgeleri istediğinde biz bu durumu farkettik. iş bu belgeleri sunarken teminatla alakalı bankadan teminatın alındığı, iade edildiği tarihi gösterir ve alındığındaki bir adet suretini gösteren ekiyle birlikte aldığımız yazıyı kuruma ilettik. kurum teknik değerlendirmesi yaparken 2 kişi girmiş olduğumuz ihalede 1. teklif sahibi iş deneyiminden dolayı elenmiş 2. teklif sahibi olan beni teminattan dolayı elemiş ve hakkımda kanunun 17. maddesi hükmünün uygulanmasına karar veröiş. 17. madde hükümlerini okuduğumda benim o durumlarda olmadığım kanısı ve zannı içindeyim. itiraz süremizin kısa olmasından dolayı bize bu konuda yardımcı olmanızı ivedilikle arz ederim.

Süresi içinde önce idareye,reddedilmesi halinde KİK’e başvuruda bulunabilirsiniz.KİK’in olumsuz kararına karşı da yargı yolunu deneyebilirsiniz. Bütün bu başvuru sürecinde,yapılan hatalı işlemde kastın bulunmadığını ortaya koymanın yaralı olacağı kanaatindeyim . Namık Dağalp

Adem Küreci 11.09.2020 18:39 ödeneği yetersiz olan bir işin yaklaşık 3 aydır yapmış olduğumuz 1 nolu hakkedişini alamadık işin tamamı bitmek üzere bu durumda fiyat farkının revize edilmesi için emsal teşkil edecek sayıştay kararları varmı ?

Bu konuda Atilla İnan beyle temas etmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Volkan 07.09.2020 14:51 Merhaba Namık Bey, ihale yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre tüzel şirketlerde iş bitirmesini kullanan kişinin son bir yıldır "temsile ve yöneti" yetkili olması şartı geririlmiştir. Firmamız tarafından 27.02.2020 tarihinden resmi gazetede yayınlanan karara göre geriye dönük karar alınmış ve 09.09.2019 tarihli olarak temsile ve yönetime yetkili şartı eklenmiştir. Acaba ihaleye girmek için resmi gazetenin yayınlandığı tarihten (27.02.2020) itibaren 1 sene şartı mı beklenilmeli, yoksa karar tarihi olan 09.09.19 tarihinden sonraki 1 yıl mı beklenilmelidir. Teşekkürler

Mevzuatla getirilen bu tür süreye ilişkin yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyim.Aksi halde, bütün firmaların genel kurullarının alacağı kararlarla bu hükümler geçersiz hale gelir. Namık Dağalp

Hamza Yılmaz 06.09.2020 12:36 selam hocam; a18 iş deneyim belgesi istenen bir ihaleye a5 iş deneyim belgesi ile katılım sağlayabilirmiyiz, a18 iş deneyim içeriğinde a5 grup işler gibi bir ibare var bu nedir Saygılarımla,

A/5 grubu işler A/18 grubu içinde yer aldığından A/5 grubuna ilişkin belgeyle A/18 grubuna ilişkin iş deneyimi istenen İhaleye katılmanız mümkündür. Namık Dağalp

Mehmet Kaya 27.08.2020 10:19 Merhaba hocam; 1-Şahıs şirketi ile, iş bitirme olarak diplomamla aldığım bir işte, yine Q ortağı olduğum ltd. şirketimi alt yüklenici olarak gösterebilir miyim? 2- Mevzuatımız gereği 5 yıl Q şartı sağlayıp, İş bitirme olarak diplomamı sunup aldığım ve bitirdiğim bir işte, yeni yapılan işin, iş bitirme belgesi şirket adına mı düzenlenir yoksa şahsıma mı düzenlenir? 3- ltd. şirketinin Q ortağıyım. Şirket adına yetkili miyim? Yoksa sadece müdürler mi yetkili? Şirket adına bir işe teklif verebilir miyim?

Yapım işlerine ilişkin genel şartnameye göre, yüklenicinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimin ortaklarının alt yüklenici olarak çalıştırılması mümkün değildir.Tüzel kişi adına alınan işin belgesi , tüzel kişi adına düzenlenir. Yetki hususuna gelince,hangi alanı kastediyorsunuz açık değil. Namık Dağalp

Cem Şan 24.08.2020 00:18 HOCAM MERHABALAR,GİRDİĞİMİZ İHALEDE 2.GELDİK ANCAK EKAPTAN GELEN YAZIYI AKTARIYORUM....YOK / Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen mesleki yeterliliğe ilişkin satırında/satırlarında, kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmamıştır...1. FİRMA ELENİRMİ E İHALE YADA EVRAK DÜZELTTİRİRMİ İDARE

Verdiğiniz Bilgi net olmamakla beraber, ilgilinin yeterlik kriterlerini tam olarak sağlamadığı tahmin edilebilir, eğer belge eksikliği söz konusu ise, tamamlanması mümkün olmayıp, elenme sebebidir. Namık Dağalp

Servet 20.08.2020 18:21 "Bir mühendis veya mimarın diplomasının tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için söz konusu şirkette en az 5 yıl süre ile ile yüzde 51 veya daha fazla hisseye sahip olması gerekir." Hocam sözkonusu şart gerçekleşti ise tüzel kişiliğin Ekap'a üyeliğinde diploma iş deneyim olarak işlenmesi prosedürü nasıldır? ilave iş deneyim belgesi var ise bu belgeninde ekap'a işlenmesi konusunda bilgi verebilir misiniz? teşekkürler

Ekap sistemine 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan İhalelere ilişkin düzenlenen iş deneyim belgelerinin kaydedilmesi söz konusu olup, diplomaların kaydedilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. İş deneyim belgelerinin Ekap’a kaydına ilişki olarak Yapım Yönetmeliğinin Ek madde 1 ile Kamu İhale Tebliğinin 30.8 . Maddesinde yapılan açıklamalardan yararlanabilirsiniz. Namık Dağalp