İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11554)

Turgay Turhan 29.09.2022 16:35 İŞ DENEYİM BELGELERİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR? TEŞEKKÜRLER

Yapım işlerinde bu süre 15 yıl iken,mal ve hizmet işlerinde bu süre 5 yıldır. Namık Dağalp

Mahmut 28.09.2022 20:11 Hocam merhabalar, sorum şu : iş ortaklığı olarak işe girerken ihalede iş bitirme olarak P istenmiştir. İş ortaklığı olarak girildiğinde bu oran pilot ortak � ile özel ortak olması gerek miyor mu yoksa iki firmada ihalede istenen iş bitirme oranları P sağlaması yeterli m teşekkürler

Yapım işine ilişkin bir İhale söz konusu ise, iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının yüzde 80’ini, özel ortağın da yüzde 20’sini karşılaması gerekir.Pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının tamamını karşılaşması halinde, özel ortağın benzer işe ait olmayan bir işe ilişkin olarak istenen tutarın yüzde 40’ını sağlaması lazımdır. Namık Dağalp

Yusuf Darıcı 23.09.2022 20:47 belediye tarafından sahte iş bitirme belgesi düzenleyerek iş bitirme belgsi almştır fakat sahte olduğu anlaşılınca belgelerle alakalı mahkeme tarafından dava açılmıştır dava halen devam etmektedir bu iş bitirme belgesi ile ihaleye girebilirmi

Sahte olduğu ifade edilen bir belge ile ihaleye girilmesi mümkün değildir, İhale komisyonlarının, dava konusu olduğu bilinen veya sahte olduğu iddia edilen belgelerle ilgili inceleme ve araştırma yetkisi bulunmaktadır. Namık Dağalp

Emre Aydoğan 12.09.2022 08:57 Hocam merhaba. Özel sektöre yapılan kat karşılığı inşaat işinde şantiye şefi olarak görev yaptım. Çevre şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek iş deneyim belgeme müteahhit sınıflandırması kapsamında grup almak istedim. Ancak İl Müdürlüğü özel sektör olduğu için toplam işin `'nın esas alınıp, bu kısmında 'sini hesaplamaya katacağını beyan belirtti. Şahsım yüklenici olarak değil, şantiye şefi olarak müracaat ettiğimi belirttim. Ama kabul görmedi. İl Müdürlüğünün iş deneyim tespiti doğrumudur? Saygılarımla..

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden (0532-4813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ahmet Tekin 10.09.2022 13:28 Merhaba, Sağlık Bakanlığı ve tüm Üniversite Hastanelerini kapsayan ihale bülteniniz (yedek parça tıbbi cihaz alım vs.) var mı? Varsa deneme sürümü olarak görebilir miyim?

Bu sorunun,site yönetimine sorulması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Boran 08.09.2022 21:05 İyi günler kolaylıklar dilerim kısmı teklife açık ihalede geçici teminat hesaplanırken verilen kısmı tekliflerin tamamının mı yüzde 3 alınır yoksa bir kısmın mı yüzde 3 alınır

Kısmi teklife açık bir İhale söz konusu olduğundan, teklif verilecek kısımlara ilişkin istenilen teminat tutarının sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Mert Aygün 07.09.2022 16:29 Merhabalar hocam , 4 yıllık limited şirket sahibiyim.ihalelere girebilmek için iş bitirme belgesi gerekiyor. Aynı zamanda inşaat teknikeriyim resmi olarak 1 şantiye şefliğim var bu şantiye sefliginden iş bitirme alıp sirketimde kullanabilir miyim

İş denetleme ve iş yönetme belgeleri 4734 sayılı Kanuna göre, sadece mimar veya mühendislere verilmektedir. Namık Dağalp

İsmail Çelik 06.09.2022 07:56 2013 yılın da kurduğum gerçek kişi firmamı 2022 yılında nevi değişikliği yaparak tüzel kişiliğe döndürdüm. Dönüşüm sonrası ticaret sicil numarası aynı kalmakla beraber tüm nev'i değişikliği şartlarına uyuldu. Yeni tüzel kişiliğin 0 ortağıyım. Şahsıma ait iş denetleme yahut diploma kullanımında herhangi bir sıkıntı yaşarmıyım.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kulanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süreyle sahip olması gerekir.Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesini için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süreyle sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Selami As 27.08.2022 17:21 HOCAM İŞ ORTAKLIĞI OLARAK GİRİLECEK BİR İŞTE AYNI İŞ GRUBU İÇİN İŞ DENEYİM Yüzde 80 PİLOT ORTAK Yüzde 20 ÖZEL ORTAK SAĞLAMASI GEREKİRKEN... Pilot ortağın istenen İŞ GRUBU İÇİN VERİLECEK TEKLİFİN YÜZDE YÜZÜNÜ Sağlayan iş deneyim sunması SAĞLAMASI DURUMUNDA ÖZEL ORTAK Herhangi bir iş grubu iş bitirmesi ile VERİLECEK TEKLİFİN YÜZDE 40 SAĞLAMASI-HERHANGİ BİR GRUP İŞ BİTİRME İLE YETERLİLİĞİ SAĞLAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM

Pilot ortağın istenilen iş deneyim tutarının yüzde yüzünü istenilen işe ait bir belge sunması halinde, diğer ortağın istenilen tutarın yüzde kırkı oranında benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin belge sunabilir. Namık Dağalp

Ali Yılmaz 23.08.2022 00:14 selam hocam 3 yılık muhendisim ihaleler kendi şahıs firmam adına katılıyorum e teklif veya diğer tekliflerde muhendis odası belgesi her işi için ayrı ayrı almam gerekirmi tşk

Gireceğiniz ihalenin idari şartnamesinin 7. Maddesinde istenilmesi halinde, belirtilen hükme göre hareket edilmesi gerekir. Namık Dağalp

Mustafa Alerik 17.08.2022 20:58 Hocam merhaba yapım işlerinde fiyat farkı olmayan işlere 3aylikocak Şubat Mart dönemini kapsayan fiyat farkı çıkmıştı kuruma yazılı dilekçe verdik açıklamada ek fiyat farkı yazmıştık arttırılmış fiyat farkı ibaresi okumadıksın hakedisimi Mayıs 10gibi verdim ve geçici kabulehazirladim kurum arttırılmış fiyat farkı ibaresi yazmadım diye son hakedisin arttırılmış fiyat farkını ödemiyor ne yapmalıyım

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden(cep:0532-4813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ahmet Çebi 11.08.2022 21:42 Hocam saygılar Gerçek kişi olarak İş bitirme belgem var. 2 yıl önce A.Ş kurduk bu şirketin 0 sahibiyim.Şahsıma ait gerçek kişi olarak sahip olduğumuz iş bitirme belgesini 0 2 yıllık sahibi olduğum şirkette kullanabilirmiyim.Karayollarında kullanamazsınız diye ifade ettiler. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürler

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 10.08.2022 14:22 Kolay gelsin. Kat karşılığı sözleşmesi yapılarak ruhsat alınan bir inşaatta A Ltd Şti.firması (Tek ortak sahibi: B şahsı) işin i unu denetlemiştir.Daha sonra iş C ltd.Şti firmasına devredilmiştir.(C firmasının Q hissesi A ltd.Şti.firmasının sahibi olan B şahsıdır.)Bu durumda iş durum yada iş bitirme belgesi nasıl düzenleye biliriz.İlgili idare olarak B şahsına belge düzenlenebilir.

Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenir. Namık Dağalp

Mehmet 09.08.2022 13:45 Hocam merhaba: %100 iş bitirme istenen bir ihalede ortak girişim olarak katıldım. pilot ortak iş bitirmesi işin tamamını mı karşılaması gerekir ? Yoksa yüzde sekseni karşılaması yetiyor mu ? Teşekkürler

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 20’sini sağlaması zorunludur.Ancak pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde, diğer ortaklar istenen asgari iş deneyim tutarının yüzde 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir. Namık Dağalp

Arif Kınacı 29.07.2022 17:32 Hocam merhaba, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladık. Henüz inşaat ruhsatı için başvuru yapmadık. İleride belediyeden alacağımız iş bitirmeyi resmi devlet ihalelerinde kullanabilir miyiz? Kullanmamız için inşaat ruhsatına başvurmadan önce yapmamız gereken bir işlem var mıdır? 2. sorum ise inşaatını bitirdiğimiz kat karşılığı inşaat sözleşmeli bir inşaatın oturma ruhsatı için müracaat ettik ama henüz oturma ruhsatını almadık. Bu belgeyide devlet ihalelerinde kullanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Belediye bu konuda çok yardımcı olamadı. cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmenliğinin 46. Maddesine göre,kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü İle sözleşmenin imzalandığı yıla ait çevre ve şehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin yüzde 60’ı esas alınır.Bu hükme uygun alınmış iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılmasında bir problem olmayacağı kanaatindeyim.Ruhsat için yapmanız gereken işlemler konusunda, bu belgeyi verecek makam nezdinde temasta olmanız gerekir. Namık Dağalp

Volkan 22.07.2022 14:39 Merhaba hocam, inşaat mühendisinin en az Q hissesine 1 yıldır sahip olduğu bir A limited şirketi (İnşaat mühendisinin ayrıca iş bitirmesi var) başka bir B limited firmasına Q ortak olsa ortak olduğu tarihten 1 sene sonra B firmasınında iş bitirmesi olmuş olur mu

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin,tüzel kişiliği olan bir şirket adına kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 21.07.2022 11:37 ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış bir inşaat var.müteahhit imar barışından faydalanarak bu inşaata yapı kayıt belgesi aldı. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra müteahhit tapuda cins değişikliği yaparak kat mülkiyeti tesisi yaptırdı.Bu müteahhit firmaya iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi

İmar barışından yaralandığı İçin belge verilebileceği düşünülebilmekle beraber, bu konuda belge vermeye yetkili kurumlar İle ihtilafları inceleye yetkili kurulların içtihatlarının araştırılmasında yarar vardır. Namık Dağalp

Süleyman Karaoğlu 15.07.2022 13:06 hocam 2018 haziran mezunuyum 5. yılıma girdim ihalede 5 yıllık mühendis şartı var bu bende 5. yılımda olduğum için bu şartı karşılarmıyım taahhüt verebilirmiyim firmaya idare için

Taahhütten kastınız nedir? Diplomanızın kullanılması ise, bir mimar veya mühendise ait diplomanın ( iş deneyimi olarak) şahıs adına kullanılmasında bir süre veya hisse şartı bulunmamaktadır, ancak diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirket adına kullanılabilmesi için süre ve hisse şartı vardır. Namık Dağalp

Hilal Yayla 08.07.2022 11:42 Merhaba. Ben inşaat mühendisiyim. Bir şirketin tamamını devralırsam bu şirket için diplomamın iş bitirme değeri karşılığında ihalye girebilir miyim ? Bir yazı gördüm de şirketin Q hissesine en az 5 yıl sahip olmam gerektiği Yazıyordu. Şirketin tamamını devralırsam da aynı durum mu geçerli olur.

Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mustafa Yeter 30.06.2022 11:45 Sayın Yönetici; Kurumumuz Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Kamu İhale Kanunu ile ilgili sorulan soru tam olarak aşağıdaki gibidir. SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, idarenin ihtiyaçlarını doğrudan teminle karşılama yoluna gitmesi halinde ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişiler tarafından yapmak zorunda olduğu bir işlemdir? sizden öğrenmek istediğim husus, bu soru doğru mu yanlış mı?

4734 sayılı Kanunun 22. maddesinde, doğrudan teminle yapılacak alımlarda,İhale yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği hükme bağlanmış olduğundan,soru doğrudur. Namık Dağalp