İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11377)

Dinçer Yaz 07.05.2021 08:43 mahkeme kara ile feshettiğim P ortağı olduğum limited şirketin iş bitirmesini hissem oranında kullanabilirmiyim

Bu soruya cevap verildi. Namık Dağalp

Dinçer Yaz 06.05.2021 08:29 mahkeme kara ile feshettiğim P ortağı olduğum limited şirketin iş bitirmesini hissem oranında kullanabilirmiyim

Şahıs şirketlerinde (kollektif veya komandit) ortakların şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgeleri hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak ihalelerde değerlendirilir.Ancak, sermaye şirketlerinde (anonim veya limited) şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinden ortakların istifade etmesi mümkün değildir. Namık Dağalp

Melis Uymaz 29.04.2021 23:45 Merhaba. Şubat ayında e ihale olan hizmet alımı bir proje işine teklif verdim. İdari şartnamede banka referans mektubu sunulması zorunlu olarak belirtilmişti. Bankacım elektronik ortamda referans mektubu hazırlayamadığı için elden alıp, sisteme mektup bilgilerini girerek teklif verdim. Durum izleme ekranından teklifimim 8. olduğunu görünce bana gelmeyeceğini düşünerek referans mektubunu bankaya iade ettim. İhalenin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti bugün bir tebligat geldi. Teklif değerlendirmeye yeni başlamışlar ‘İmza sirküleri ile referans mektubunu’ teyit edemedikleri için bunların taraflarına ulaştırılmasını istiyorlar. Şimdi ihalede bilgilerini girdiğim referans mektubu elimde değil. Yeni bir referans mektubu alıp sunsam elenir miyim? İdari şartnamede ilgili kısımda “ ...ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.” ibaresi var. Bu açıklama beni kurtarır mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.

Sisteme girdiğiniz tarihteki bilgilerin dayanağını teşkil eden önceki tarihli belgeyi sunmanız mümkün olamayacağından, söz konusu durumu idare belge eksikliği olarak değerlendirebilir. İdarenin cevabı İle gerekçeyi beklemekte yarar vardır. Namık Dağalp

Muhammed Acar 19.04.2021 04:53 Merhaba Hocam, İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ve belge tutarının güncellenmesine ilişkin esaslar MADDE 9 – (1) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde; a) İş bitirme, iş durum ve alt yüklenici iş bitirme belge tutarları tam olarak, b) Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları onda bir oranında, c) Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları otuzda bir oranında, dikkate alınır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-14.htm Önceki sorularda “Bir mühendis veya mimarın sahip olduğu iş denetleme veya iş yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır.” Şeklinde bir cevap yazmışsınız. Madde-9/b ye istinaden iş denetleme belgeleri onda bir oranında tespit edilecektir yönünde Eylül 2020 de güncelleme olmuş. Biz bunu şimdiye kadar beşte bir ( ) olarak hesaplıyorduk ancak  olduğunu 30.09.2020 tarihli “kamu özel iş birliği projeleri ile lisanslı işler kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri hakkında tebliğden” öğren

Sorulan soruda özel kanunlara göre yapılan KÖİ projelerinden bahsedilmediği için verilen cevap 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkindir. Bu Kanuna göre yapılan ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ve halen yürürlükte olan yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 48. Maddesine göre, denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarlarının beşte bir oranında dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.30.09.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ özel bir tebliğ olup KÖİ ve diğer projelere ilişkin ihalelerden elde edilen belgelerin değerlendirilmesine ilişkindir. Namık Dağalp

Muhsin Aydın 15.04.2021 14:19 ÜSTADIM ŞİRKETİMİN10.000.000 TLLİK B-3 İŞ DENEYİM BELGESİ MEVCUT 28 YILLIK MAKİNA MÜHENDİSİ KARDEŞİMLE(ŞAHIS FİRMASI) DİPLOMASI İLE ORTAK GİRİŞİM YAPABİLİRMİYİM SAYGILARIMLA

Tek teklif verileceğinden, bir gerçek veya tüzel kişinin ,başka bir gerçek veya tüzel kişi ile ilgili yönetmelikte belirtilen koşullar İle ortak girişim yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Namık Dağalp

Mehmet Akar 14.04.2021 14:35 hocam daha önce şantiye şefi olarak çalıştığım yerden iş deneim belgem adıma düzenlendi şimdi bir kamu ihalesine girmek istiyorum . yüksek meblağlı olduğu için diplomamın deneyim miktarı bunu karşılamıyor. bende daha önce aldığım iş deneyim belgesini kullanmak istiyorum bu deneyim belgesinin hepsini kullanabiliyormuyum .( bazıları bu deneyim belgesinin sadece 5te 1ini kulanabileceğimi söyledi ) teşekkür ederim şimdiden..

Bir mühendis veya mimarın sahip olduğu iş denetleme veya iş yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır. Namık Dağalp

Emre Akdemir 10.04.2021 11:00 Sözleşmesinde X miktarda bir kalemin idarenin istemesi ile yapım esnasında bu kalemde artış yapmasının üst sınırı var mıdır? Bu artış % 2500 gibi afaki bir oranda arttırılabilir mi? Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.

Birim fiyatlı işlerde, işin devamı sırasında, bir iş kaleminin miktarında, yüzde 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışa ilişkin hesaplamalar Kamu İhale Genel Tebliğinin 52. Maddesinde açıklanan formüle göre yapılır. Namık Dağalp

Emrah Serin 08.04.2021 09:25 Hocam iyi çalışmalar.1 250 MT kare bahçe arazi var.4 hisse 1 kişiye verdi.ama 1 kişi satmak istemiyor.250 metre kare yeri var.ve bu hisse yapısı var.ama anlaşmazlık var.nasil bir yol izlemek lazım.karsi taraf mahkeme diyor.mahkeme olursa.bahce tamamen mi ihaleye çıkar anlamama olmuyor çünkü

Bu platformda ,kamu kurumlarının 4734 sayılı Kanuna göre yaptıkları ihalelere ait soruları cevaplandırmaya çalıştığımızdan dolayı, özel hukuk hükümlerine ilişkin söz konusu olayla ilgili olarak Atilla İnan bey ile görüşebilirsiniz(Tlf:05324813718). Namık Dağalp

Nail Gurel 07.04.2021 00:06 Hocam selam herhangi KAMU İHALESİNDE YAPIM İŞİNDE idareler Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri: istiyor bu ihale için kesin olmasa olmaz bir kıstasmı kik gidilirse bu elenme nedeni iptal edilebilirmi

Bu husus Yönetmeliğin 42. Maddesinde idarelerin takdirine bırakılmış olup, bu takdir hakkının yerinde olmadığı hususunda kanaatiniz varsa ( mevcut durumda sonucu tahmin etmek mümkün olmamakla beraber)İhale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Namık Dağalp

Muhsin Aydın 05.04.2021 14:53 HOCAM SAYGILARIMI SUNARKEN BİRKAÇ SORUM OLACAK 1-ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ VEKALETEN İMZALANABİLİRMİ(İHALE KONUSU ZİKREDİLMEK KAYDI İLE ) 2-TEMİNAT YATIRILIRKEN ORTAK GİRİŞİM ADI ZİKREDİLEREKMİ YOKSA TEMİNATI SAĞLAYAN ORTAK İŞİN ADINI ZİKREDEREK BANKAYA MEKTUBU YAZDIRABİLİRMİ DİĞER ORTAĞIN TEMİNATI YOK 3-VERGİ VE SSK BORÇLARI YAPILANDIRILDI VE İKİ TAKSİT ÖDENDİ HEM VERGİ HEM SİGORTA ANCAK VERGİ BORCU YAZISI ALINDIĞINDA 1086 VERGİ KODUNDA 52 TL 9166 KARAR İLAMI HARCI 9020 MAH TEVKİFATI BORCU TOPLAMDA 13.000 LİRA BORÇ GÖZÜKMEKTEDİR BU HARÇLAR VERGİ ASLI OLMADIĞINDAN 5.000LİRALIK SINIRA DAHİLMİDİR SAYGILARIMI SUNARIM

İhalelere şirketi temsile yetkili kişiler veya noter onaylı vekaletname ile yetki verilen kişiler ile katılmak mümkündür. İdari şartnameye ekli İş ortaklığı beyannamesinde yer verilen boşluklardan nasıl doldurulacağı metinden anlaşılabilir.iş ortaklığında istenilen teminat ortaklardan biri veya birlikte karşılanabilir.Kamu İhale Genel Tebliğinin 17. maddesine göre, 5000TL’nin kapsamına vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizler dahildir. Namık Dağalp

Dursun 26.03.2021 21:59 hocam merhaba, şahıs firmasıyım 4/b yani bağkurluyum ....7000 TL bağkur pirim borcum var ihaleye girebilirmiyim yada yada borçlimiti nedir

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17. Maddesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Namık Dağalp

Hamdi Albayrak 23.03.2021 16:11 merhaba, A18 işbirtirme belgesi ile A5 istenilen ihaleye girilebilirmi A18 işbitirme içinde A5 grubunuda kapsıyor.

A/5 grubu işlere A/18 grubunda yer verildiğinden,A/5 grubu işlere ilişkin belgeyle A/18 grubu işlerin ihalesine girilebilmesine karşın,A/18 grubu işlere A/5 grubunda yer verilmediğinden,A/18 grubu işlere ilişkin belgeyle A/5 grubu işlere ilişkin ihalelere girilemeyeceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Mehmet Ali Aydın 23.03.2021 15:42 Hocam merhaba.birim fiyat teklif cetvelinde düşük miktarlı bir poz tutarı (5.000 metre x 9,00 tl) 45.000,00 yazılması gerekirken yanlışlıkla 45.00,00 olarak yazılmıştır.bu yazım hatası elenme sebebimidir?

Çarpımın doğru sonucunun cetvele ve teklif mektubuna doğru intikal ettirilmesi halinde, teklifin geçerli değerlendirilebileceği düşünülmekle beraber, idarenin kararı ve gerekçesini beklemek gerekir. Namık Dağalp

Hamza Yılmaz 23.03.2021 10:23 Sayın Hocam; karayolları yapım işi kapsamında ihale edilen işin adı; karayolları rutin bakım işi, bu işlerin iş deneyim belgesi normalda yapım işi içeriğinde olması ve A5 iş grubunda olması gerekirken, idare bu iş A5 değil diyor ve A5 grup işlere de bu belge kullanılamaz diyor iş deneyim grupları içerisinde bir grubu olmayan işler en yakın grupta değerlendirilir diye bir tebliğ maddesi var buna istinaden bu rutin yol bakım işlerinin grubu A5 olması gerekmez mi Saygılarımla,

Bir grupta yer alan işi yapanların bakımını da yapabileceği kanaatinde olduğumdan, itiraz başvurusu yapmak takdirinizdedir. Namık Dağalp

Murat Aydin 22.03.2021 17:48 Merhaba, Şirketim yeni olduğundan 1 yıl süresi daha dolmadı ve ben ihalelere tek ortaklı mühendislik diploma ile girince ayrıca ortaklık durum belgesi de kaymam gerekir mi. Ve diploma yanına iş denetlememi koysam değişen bir şey var mıdır. Teşekkürler

Bir mühendis veya mimarın sahip olduğu diplomayı tüzel kişiliği olan bir şirkette ( kollektif, komandit, Limited veya anonim gibi)kullanabilmesi için o şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir.Şahıs adına kullanılacak diploma için bu 2 şart söz konusu değildir. Namık Dağalp

* 22.03.2021 10:37 evrak eksiğinden elenen firma teklifi sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi

Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.Maddesine göre, sınır değer hesaplamasında, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun veren isteklilerin teklifi geçerli teklif sayılıp hesaplama buna göre yapıldığından, daha sonra yapılan değerlendirmeler bu hesaplamayı değiştirmez. Namık Dağalp

Osman Çakar 20.03.2021 11:26 B3 üst yapı iş bitirmeli şirketim var.fakat A5 yani alt yapı yol ihalesine girmem için nasıl bir ortak girişim yapabilirim.saygılar

Yapım işine ilişkin bir İhalede, iş ortaklığı İle İhaleye iştirak edilmesinde, pilot ortağın ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak,teklifin yüzde 80’ini, özel ortağın da yüzde 20’sini karşılayan bir iş deneyim belgesi sunması gerekir ancak, pilot ortağın teklifin yüzde 100’ünü karşılayan bir belge sunması halinde, özel ortağın benzer olmayan fakat teklifin yüzde 40’ını karşılayan bir iş deneyim belgesi sunması gerekir. Namık Dağalp

Mikail 19.03.2021 22:59 Açık usul ihaleye girmek için ihaleden önce ekap üzerinden sunulmayacak belgeler tablosunu doldurmaya başladığımda tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeninde sunulmayacak belgeler listesinde olduğunu gördüm ve doldurdum.Ve bu belgeyi tekrardan ıslak imzalı olarak teklif zarfıma koymadım.Kurum ıslak imzalı olmadığı için firmamı eledi. Sizce doğrumu?

İdare ilgili belgeye Tabloda verdiğiniz bilgilerden ulaşamıyorsa veya sizden talep ettiği belge şartnamede istenilen şekilde düzenlenmemiş ise teklifinizi eleyebilir.Detay için görüşebiliriz.(Tlf: 05337192565). Namık Dağalp

Vahdettin Saruhan 06.03.2021 08:48 Eski eser restorasyon firması satın almak istiyorum,,satın aldığım firma ile ihaleye girme zaman ve şartları konusunda bilgi verirseniz memnun olurum teşekkür.

İlgili firmanın gireceği ihalenin idari şartnamesinde belirtilen yeterlik kriterlerini karşılaması gerekir. Namık Dağalp

Ahmet Deniz 05.03.2021 14:09 Bir idarenin mevcut binasının bir bölümünde conspet çalışması yapılacaktır. o bölümün consepte uygun hale getirilmesi için. binanın bakım onarımı (yapım işi) ve o consepte uygun duvar, kolon, pencere gibi yerlere ahşap ve metal kaplama, consepte uygun masa, koltuk ve dijital ekran vb. malzeme alınacaktır. belirtilen bu ihtiyaçlar için yapım ve mal alım işi beraber ihale edilebilirmi? Yardımlarınız için saygı ve sevgiler sunuyorum.

Ağırlıklı olarak yapım işiyle ilgili illiyet bağı olan mal alımına ilişkin ihtiyacın aynı İhalede karşılanabileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp