İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11543)

Nasrullah Ayaz 05.11.2021 01:03 Bir yapım işinde ihale dosyasının özel teknik şartname de fiyat farkı verilecektir denmesine rağmen idari şartname de yer almadığı gerekçesiyle fiyat farkı talebimiz red edildi.Oysa ihale dökümanı bir bütündür.Teklif verilirken tüm döküman incelenerek fiyat teklifi veriliyor.Bu çelişki dolayısıyla işi durdurabilirmiyiz?Nihayetinde fiyat farkı verileceği gerekçesiyle teklif verildi.Piyasalardaki olağanüstü zamlar ve fiyat artışları işi yapmamıza imkan vermiyor.Bu gerekçelerle işi durdurabilirmiyiz?

Konuyla ilgili olarak Av. Atilla İnan beyle (0532-4813718) görüşmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Nazım Göçmen 05.11.2021 00:43 Bir yapım işinde iş programının gerisinde kalındığı gerekçesiyle taahhüdümüz altında süren iş için fesih kararı alındı.İş Mayıs 2020 tarihinde alındı ancak ülkede meydana gelen enflasyon ve döviz kuru artışları olağanüstü artış gösterdi ve bu iş programınızı bozdu.İşin süresi nisan 2022 de bitiyor aslında zamanında bitecek bir iş fakat idare işi fesih ediyor.Yasaklama alırmıyız?Ekonomik piyasadaki olağanüstü dalgalanma mücbir sebep sayılır mı?

Bu konuda yapılabilecek hususlarla ilgili olarak Atilla İnan beyle 0532-4813718 görüşmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Namık Dağalp

Faruk Duzgun 27.10.2021 10:26 Bir yapım ihalesinde inşaat kısmının kontrolü inşaat teknikeri olarak sadece benim bu işin bitiminde iş denetleme belgesi alabilirmiyim

Mevcut mevzuata göre, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri sadece mimar veya mühendisler tarafından alınabilir. Namık Dağalp

Gizem Yıldız 26.10.2021 21:06 İptal edilen komisyon kararına itiraz idareye 10 gün müdür yoksa direk kamu ihale kurumuna mı gidilir

İdareye şikayet veya kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet sonrası iptal kararı verilen ihalelere ilişkin olarak 5 gün içinde doğrudan KİK’e başvuru yapılması mümkün olup, bir şikayet söz konusu olmadan İhale iptal edildiyse idari yargıya başvurulması gerekir. Namık Dağalp

Ruken Can 25.10.2021 14:28 MERABALAR İŞ BİTİRME TUTARININ YÜZDE KAÇINI KULLANABİLİRİM ANONİM VEYA ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE? ORANLAR AYNI MI?

Gerçek veya tüzel kişiler adına düzenlenen iş bitirme ve iş durum belgeleri tam, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise,beşte bir oranında dikkate alınır. Namık Dağalp

Mehmet Çiçek 24.10.2021 14:36 Merhabalar namık hocam , şantiye şefliği yaptığım işin , iş deneyim belgesini yani iş denetleme geçici kabulu yapılmış işlerde olarak aldım ekapa işlettim , değer olarak 12 milyon ama özel iş olduğu için yüzde 60 yani belge tutarı 7 milyon Tl civarı çıktı. Sorum şu şekilde acaba bu iş bitirmenin hepsini kullanabilirmiyim ihalelerde yani 7 milyon Tl yi ? Teşekkürler iyi günler

Mevzuatta belgenin hangi oranda dikkate alınacağı belirtilmiş ise, belge o oranda değerlendirilir,tamamı değerlendirilmez. Namık Dağalp

Ömer Faruk 21.10.2021 10:45 Bütçe harcama kalemlerinden örnek 03.02.60.01 harcama kalemden yıl içerisinde farklı zamanlarda, birbirleriyle alakaları olmayan işler (birbirinden bağımsız işler) ile ilgili olarak her bir alım için doğrudan temin limitini aşmadan 03.02.60.01 kaleminden toplam da 500.000 TL'lik işi ayrı ayrı doğrudan teminden alınabilir mi?

4734 sayılı Kanunun 62. Maddesinde yer alan “… Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz…” şeklindeki hükmün dikkate alınması gerekir. Namık Dağalp

Veysel Aşanboğa 20.10.2021 22:14 Mal ihelesi bende kaldı sözleşme imzalamaya gittiğimizde ihale tarihli 1250 TL SSK borcumuz çıkıyor sorun olur mu sözleşme imzalandığımızda

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.1. Maddesinde açıklanan ve dahil olduğunuz grub için belirtilen limitin içinde kalmanız gerekir. Namık Dağalp

Müslüm Pala 20.10.2021 11:29 Sayın hocam iyi günler; bütçe harcama kalemlerinden örnek 03.02.60.01 harcama kalemden yıl içerisinde farklı zamanlarda ayrı ayrı alım yaparak doğrudan temin limitini aşabilirmiyiz.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.5.1.2 Maddesinde açıklandığı üzere,söz konusu parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı İhale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları İle yapım işlerinin,kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle Kanunun 22. Maddesinin (d) bendine göre temini Kanunu temel ilkelerine aykırılık teşkil eder. Namık Dağalp

Yaşar Asıltürk 13.10.2021 10:40 İhalelerde istenen YAMBİS Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi, ihale zarfında ne şekilde sunulur? Bu belge nereden temin edilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli belgeler ile birlikte (bağlı bulunulan ilin il müdürlüğüne) başvuruda bulunmanız gerekir. Namık Dağalp

Ruken 11.10.2021 11:07 merhabalar şahıs şirketinde 6 yıllık mühendislik iş bitirmesi dışında ek iş bitirmem varsa ikisi toplanıp kullanılabilir mi? ve kaç oranında kullanabilirim

İş deneyim belgelerinin toplanarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Namık Dağalp

Cem 08.10.2021 21:54 Hocam Merhaba,İhale Komisyon üyelerinin yaklaşık maliyetin yanlış belirlenmesinde ... İhale Komisyonu üyelerinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır?

Genel değerlendirme yerine somut olayda değerlendirme yapmanın daha uygun olacağı düşünülmekle beraber, yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanmasında bir bağlantının tespit edilmesi halinde bir sorumluluğun olabileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Hacı Kartal 05.10.2021 15:57 merhaba hocam, özel bi şirketin otel inşaatında baştan sona şantiye şefliğini ben yaptım, acaba iş bitirme deneyimi almak için ayrıca bi başvuruya gerek var mı ?

Yönetmeliğin 45/e maddesinde istenilen belgelerle beraber başvuruda bulunmanız gerekir. Namık Dağalp

Mustafa Karabulut 04.10.2021 16:22 A firması b firmasın yerli malı belgesi ile ihaleye katıldı yetkili satıcı belgesi sunmadı idare buna rağmen belgeyi fiyat avantajından yararlandırdı

Söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak istenip istenmediğinin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Söylemce 04.10.2021 14:15 Şirketi ve şahıs firması ile iş ortaklığı yaparak ihale alan katılımcı ihale den sonra sözleşme imzalamadan şahıs firmasını şirket bünyesine katarak tek şirket olarak sözleşme imzalayabilirmi.Not iş ortaklığı sebebi şirket iş deneyim belgesinin tek başına oranı karşılamamasındandır.�' e olarak paylandırılmıştır.Şahıs iş deneyimi olmazsa işe giremeyecekti.

Kamu İhale Kurumunun 26.04.2010 tarih ve 2010/DK.D-58 sayılı Düzenleyici Kararında;Yeterlik kriterini sağlayan isteklinin, ortak girişim olarak teklif sunan istekliler için de geçerli olmak üzere, tasfiyesiz sona ererek daha önceden varolan ya da yeni kurulan bir başka şirket bünyesinde sona ermesi durumunun, KİK’in 2009/DK.D-143 sayılı kararı doğrultusunda değerlendirilerek, sona eren şirketin teklifinin bünyesinde birleşilen şirketin teklifi olarak kabul edilerek, değerlendirmeye alınması gerektiği ifade edilmiştir. Namık Dağalp

Ahmet Küçükertuğrul 02.10.2021 15:49 Hocam Ben inşaat şirketteki hissem % 60 idi şirketten ayrıldım şirketin bitirdiği iş bitirmeden hissem oranında alabilir miyim bunun yolu nedir. şahıs şirketi veya LTD kuracağım teşekür ederim

Bir önceki soruya verilen cevaptan istifade edebilirsiniz. Namık Dağalp

Ahmet 29.09.2021 15:07 LTD şirketimizden % 60 hisseye sahibim şirketten ayrıldım şirketin sahip olduğu iş deneyimde hakkım olurmu iş deneyim bölünürmü teşekkürler

Sermaye şirketlerinden (anonim veya Limited gibi) ayrılan ortakların, şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinden istifade etmesi mümkün değildir. Bu durum şahıs şirketlerinde (kollektif veya komandit gibi) söz konusudur. Namık Dağalp

Miray Erkan 28.09.2021 09:59 Bir kurumda memurum.Benim hiç bir yerinde çalışmadığım ve imza atmadığım bir 22 d dosyası başka mühendisler tarafından hazırlanmış iş yapılmış ve kabulüde yapılarak sonlandırılmıştır.İşi alan firma faturasını keserek parasınıda almıştır.Sorum şu .İşi alan firma yaptığı bu işi benim birinci dereceden bir yakınıma taşore etmesinin benim memurluğuma bir zarar verrirmi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun11. Maddesi çerçevesinde durumunuzu değerlendirmeniz gerekir. Namık Dağalp

Suat Albayrakoğlu 25.09.2021 23:55 Merhaba hocam. İnşaat teknikeri olarak restorasyon işlerinde yapı denetim görevlisi olarak görev aldım. Daha sonra mühendislik diploması aldım. Restorasyon işlerine ait iş denetleme belgesi almam mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Mühendis olduktan sonra yaptığınız işle ilgili olarak yönetmelikteki kriterleri sağlamanız halinde belge almanız mümkündür Namık Dağalp

Mehmet Yazıcı 24.09.2021 18:24 Diyarbakır daki ihale sonuçların bazıları sisteme ihale haber sistemininizde yok

Bu konuyu site yönetimi ile görüşmenizde fayda bulunmaktadır. Namık Dağalp