İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11527)

Yavuz Çanakçı 15.04.2022 22:07 Anne veya babamızın yerine noterden vekaletlerini alarak onlar adına icra ihalelerine girebilirmiyiz

Bu konu İhale hukuku dışında olduğundan,ilgili uzmanına danışmanızda yarar vardır. Namık Dağalp

Evren Er 13.04.2022 15:17 30 bin m2 inşaat alanına sahip konut şantiyesinde şantiye şefi olarak iş bitimine kadar çalışmış bir mimar, iş denetleme belgesi alabilir mi, belgenin değeri nasıl hesaplanır ve kamu ihalelerinde ne kadar oranda kullanım yapabilir, iyi çalışmalar.

Sözleşme bedelinin en az yüzde 80’inde fiilen görev yapmış olmak şartıyla iş denetleme belgesine hak kazanılır, bu belgeler ihalelerde beşte bir oranında dikkate alınır. Namık Dağalp

Ahmet Ersin 13.04.2022 11:22 Merhabalar Hocam : Ben bir yapım işi ihalesine iş bitirme belgesi olarak diplomamı sundum. Diplomamın 15 yıldan sonrasının dikkate alınabilmesi için 1980 yılında resmi bir kurumdan almış olduğum iş yönetme belgesini koydum. Fakat benim bu iş yönetme belgem Ekap’a kayıt değil bundan dolayı elenir miyim? Sunduğum İş yönetme belgesinin Ekapa kayıtlı olmak zorunluluğu varmı.

Yönetmeliğin ek: 1. Maddesine göre, iş bitirme belgeleri Ekap’a kaydedilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/10/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik ( belgelemek) için kullanılamaz. Namık Dağalp

Yunis Yılmaz 11.04.2022 22:38 Hizmet ihalesi olarak çıkılan beton parke ve bordür taşı döşeme işine ait iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde A-V grubu benzer iş kapsamına girer mi

Kısmen benzerlik bulunduğu kanaatindeyim. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 05.04.2022 08:45 yetki belgesi 1 yıllığına iptal edilen müteahhit için geçmi,şteki yapmış olduğu işlerden dolayı işdeneyim belgesi düzenlenebilir mi.Yada yasaklılık süresi dolduktan sonra mı düzenlenebilir.

Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak düzenlenmiş belgenin, İhaleye katılımda bir kısıtlama söz konusu değilse kullanımında bir sakınca bulunmamaktadır. Yasaklılığın değerlendirilmesi,ihaleye katılımın söz konusu olup olmayacağı İle ilgilidir, bir belgenin geçerli olup olmadığının değerlendirilmesi ayrı bir konudur. Namık Dağalp

Hamit Yavuz 05.04.2022 05:48 İş ortaklığı olarak Eihaleye katıldık pilot ortak diploması YÖK de kayıtlı değildir diye eleme kararı verdiler yök de diploma kaydı yapıldi kuruma itiraz dilekçesi verdik Red ettiler verdikleri karar doğru bir kararmıdır bununla ilgili ne yapabiliriz

Konuyla ilgili şikayeti idare, KİK ve idari yargı aşamalarında sürdürerek şansınızı denemek sizin takdirinizde olup, bu konuda Av. Atilla İnan beyden (05324813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ümit Önalmaz 30.03.2022 19:32 Teklif edilen birim fiyatini örneğin 81.00tl değilde direk 81 yazarsam ihale iptal nedeni olurmu.

Her iki durumda da birim fiyatın farklı olmadığı anlaşıldığından teklifin bundan etkilenmemesi gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 30.03.2022 11:29 iyi günler kolay gelsin.İlgili idare olarak 2014 yılında işdeneyim belgesi hazırlamıştık.Evrağın aslını müteahhit firma bulamadığı için alt nüshasının bir kopyasını idaremizden aslı gibidir yapılarak talep etti.Fakat 2014 yılında düzenlenen iş deneyim belgesinin bir nüshası idaremizdede bulunamamıştır.Aynı yere yeniden işdeneyim belgesi düzenlenebilir mi yada bir öncekini EKAP üzerinden iptal mi etmek gerekiyor.

İş deneyim belgesi idareniz tarafından düzenlendiğini göre, söz konusu işe ilişkin ihale dosyası İle sözleşme uygulamasına ilişkin dosya muhteviyatından işin eksiksiz tamamlandığı tespit edilebiliyorsa bir çözüm bulunabileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Ersin Demir 27.03.2022 15:03 Ihale tarihi 2021 7. Ay ihaleye gore is bittim suresi 2021 12. Ay .... idareden kaynakli is baslama 2022 1. Ay dogal olarak 7. Ay ile 12. Ay arasinda yapilan bir imalat yok ...malzeme fiyatlari 3 e katlandi zarar buyuk bu kosularda ek fiyat farki alabilirmiyiz

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden (Tlf:05324813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ahmet Deniz 25.03.2022 10:16 Merhaba Hocam.Şahıs şirketinden elde ettiğim iş bitirme belgesini 0 sahibi olduğum başka bir LTD şirkette kullanabilirmiyim.tşk ederim.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette (limited gibi)kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Burhan Onl 23.03.2022 14:37 harita mühendisi yıllık iş bitirme alabiliyormu

İhale dokümanında mühendislik bölümünüzün benzer iş olarak belirtildiği ihalelerde tamamladığınız işlerle ilgili olarak iş denetleme veya iş yönetme belgesi almanız mümkün olabilir. Namık Dağalp

Serkan Baldan 22.03.2022 17:12 merhaba ödeme yaptım kullanıcı adı ve şifre nasıl alırım baldan asfalt

Bu sütunda İhale konularına ilişkin sorulara cevap verildiğinden, söz konusu hususu idare ile görüşmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Fatih Türkoğlu 22.03.2022 16:31 Merhabalar 2017 yılında ilçe belediyesi bünyesinde mütaahhit firmaya resmi Alt Yüklenici sözleşmesi yapmış ve damga vergisini yatırarak işe başladık iş sonuna geldiğimizde müteahhit firma son hakedişi diğer firmasında göstererek hakedişlerimizi ve kesin hesabımızı � olmadan kapattı iki defa dilekçe ile başvurduğumuz halde belediyeden İŞ Bitirme belgesi istediğimizde � tamamlamadınız diyerek belgemizi vermiyor bu nedenle ne yapmamız gerekir

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden(05324813718) yardım isteyebilirsiniz. Namık Dağalp

Muhsin Aydın 22.03.2022 16:10 MUHTEREM HOCAM LTD İLE AŞ İŞ ORTAKLIĞI İLE ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE MİLLİEĞİTİMİN İHALESİNE KATILDIK VE İŞ BİZDE KALDI SÖZLEŞMEYE DAVET YAZISI GELDİ İSTENİLEN TÜM EVRAKLAR VERİLDİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ NOTERDEN ONAYLI SON ANDA İDARE ORTAKLIĞIN VERGİ LEHVASI İLE VERGİ NUMARASI İSTEDİ ŞİFAHİ OLARAK NEDENİNİ SORDUK UYGULAMAMIZ BÖYLE SSK SÖZLEŞME VE YER TESLİMİ OLMADAN NUMARA VERMİYOR VERGİ DAİRESİ LTD YE SORUN YARATMIYOR ANCAK ORTAKLARDAN BİRİNİN GEÇMİŞTE ÖZEL ESASLARA GİRMESİ NEDENİ İLE VERGİ NUMARASI VERMİYOR SÖZLEŞMEDEN SONRA VERGİ NUMARASI ZATEN ALINMAK ZORUNDA İDARE VERGİ NUMARASI GETİRMEZSEN TEMİNATINI NAKDE ÇEVİRİP CEZA ALACAKSIN DİYOR BÖYLE BİR MÜŞKÜLLE KARŞILAŞTIK

Yeterlik İhale dokümanında yer verilen kriterlerini kapsayan ve sözleşmenin imzalanması İçin istenilen belgeler dışında, söz konusu aşamada başka belgelerin istenmemesi gerekir. Namık Dağalp

Bekir Yağmurlu 20.03.2022 17:51 hocam benim ltd şirketim mevcut ben diploma iş bitirme belgesi olarak kullanmak için ekstradan bir şahıs şirketi açıp diplomamı kullanabilirmiyim.

Bir mimar veya mühendis sahip olduğu diplomayı şahıs olarak ( bir süre ve hisse şartı olmaksızın) kullanabileceği gibi,bir tüzel kişiliğe sahip (anonim, limited, kollektif veya komandit gibi) kurulmuş veya kurulacak bir şirket adına da kullanabilir.Ancak diplomanın tüzel kişiliğe sahip bir şirket adına kullanılabilmesi için, diploma sahibini o şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Selçuk 19.03.2022 12:56 Kamu ihalesi olan yapım işini sözleşme süresinde bititemedik.Kurum daha sonra 3 ay süre uzatımı verdi ancak ` sını bitirebildik.Kurum şözleşmeyi fesetmek istiyor.Bu durumda kesin teminatın teklif edilen %6 sını gelir olarak kaydedermi .veya güncel fiyatlaramı dönüştürerek irat kaydeder?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20. Maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine,en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, protesto çekmeye gerek kalmadan kesin teminatı irad kaydedebileceği gibi, yasaklama da verebilir,ayrıca idarenin fesih nedeniyle uğradığı zararı talep edebilir. Namık Dağalp

Hasan Başbilen 16.03.2022 11:41 Merhaba Mühendisler şahıs olarak (firma olmadan) ihaleye katılabilirler mi? Cevabınız için teşekkürler

Gireceğiniz ihalenin dökümanında istenilen yeterlik kriterlerini sağlamanız halinde girmemeniz için bir sebep bulunmamaktadır Namık Dağalp

Özlem Özyürek 16.03.2022 08:56 Şirket adına (LTD ŞTİ)düzenlenen işdeneyim belgesini şirket ortaklığından ayrılan hissedar şahsı adına kuracağı yeni firmada daha önce şirket olarak almış olduğu işdeneyim belgesi tutarını şahıs firmasına hissesi oranında nasıl aktarma yapacak.İlgili idareler mi yapacak EKAP üzerine nasıl yansıtılacak

Bir önceki soruya verilen cevapta açıklandığı üzere, sermaye şirketlerinden ayrılan ortakların şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinden istifade etmeleri mümkün değildir. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 15.03.2022 11:44 Şirket adına (LTD ŞTİ)2021 yılında işdeyim belgesi düzenlendi.ŞimdiF hisseye sahip olan ortak şirketten ayrıldı.Şirket adına düzenlenen işdeneyim belgesini hissesi oranında kullanabilir mi EKAP üzerinden bir düzenleme yapılabiliyor mu.yada hisse oranında yeniden düzenlenebiliyor mu

Şahıs şirketlerinin (kollektif veya komanditer hariç olmak üzere komandit şirketlerde)ortaklarının şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir.Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında ayrılan ortağın hissesi tutarı belge toplamından düşülür.Ancak sermaye şirketlerinde (Limited veya anonim) ayrılan ortağın şirket adına düzenlenmiş belgeden istifade etmesi mümkün değildir. Namık Dağalp

Erkan Atıcı 13.03.2022 13:20 2021/2022 yılı taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işi yapmakta olup artan yakıt ve maliyetler karşısında işi bırakmak zorunda kalıdık sonucu ne olur

İdare ile karşılıklı anlaşma söz konusu değilse, sözleşmede yer verilen müeyyideler uygulanır, bu konuda Av.Atilla İnan beyden de yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp