Tüm Gruplar - Düzeltmeler

İhalelerde Ara Geri Dön > Düzeltmeler
Düzenleme Tarihi İhale Tarihi İhale Kayıt No İdare İşin Konusu İşin Süresi İşin Yeri İtiraz Bedeli
** Üyeler ** Yol Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi (Düzeltme) (A5 B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çelik Boru Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çelik Boru Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Deplase Yapım İşi (Düzeltme) (D1 D2 D3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Deplase Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Gölet İkmali Yapım İşi (Düzeltme) (A8) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Gölet İkmali Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bitüm Sıcak Karışım Plent Miks Temel Malzeme Alım İşi (İptal) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bitüm Sıcak Karışım Plent Miks Temel Malzeme Alım İşi (İptal) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Doğalgaz Hattı Kontrol İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Doğalgaz Hattı Kontrol İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu Şebeke Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu Şebeke Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Çatı Kaplama Yapım İşi (Düzeltme) (B2) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Çatı Kaplama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Doğal Afet Taşkın Hasar Onarım Yapım İşi (Düzeltme) (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Doğal Afet Taşkın Hasar Onarım Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İlçe Merkezi Yapım İşi (Düzeltme) (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İlçe Merkezi Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Dere Yapım İşi (Düzeltme) (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Dere Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yurt Spor Alanı Yapım İşi (Düzeltme) (A18) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yurt Spor Alanı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sulama Malzemesi Alım İşi (İptal) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sulama Malzemesi Alım İşi (İptal) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Köprü İkilemesi Bağlantı Yolu Yapım İşi (Düzeltme) (A1) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Köprü İkilemesi Bağlantı Yolu Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Araç Kiralama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Araç Kiralama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Hasır Çelik İnşaat Demiri Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Hasır Çelik İnşaat Demiri Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** 32 Derslik Binası Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** 32 Derslik Binası Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Muhtelif Malzeme Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Muhtelif Malzeme Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yazılım Destek Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yazılım Destek Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Kaldırım Parke Taşı Bordür Döşeme Yapım İşi (A18) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Kaldırım Parke Taşı Bordür Döşeme Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kız Öğrenci Yurdu Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kız Öğrenci Yurdu Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi (A3 A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** 43 Adet Okul Binası Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** 43 Adet Okul Binası Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanalizasyon Hattı Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanalizasyon Hattı Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yazılım Destek Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yazılım Destek Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Parke Taşı Yol Kaldırım Yapım İşi (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Parke Taşı Yol Kaldırım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Park Yeşil Alan Peyzaj Bakım Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Park Yeşil Alan Peyzaj Bakım Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Alt Geçit Yapım İşi (A1 A2) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Alt Geçit Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İçmesuyu Şebeke İlave Depo Terfi Binası Kanalizasyon Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İçmesuyu Şebeke İlave Depo Terfi Binası Kanalizasyon Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yeni Park Yapım İşi (A18) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yeni Park Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Ray Kaynağı Yapılması İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Ray Kaynağı Yapılması İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Hastane Çatı Onarım Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Hastane Çatı Onarım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Öğrenci Yurdu Yapım İşi (B2) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Öğrenci Yurdu Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Öğrenci Yurdu Yapım İşi (B2) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Öğrenci Yurdu Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** 9 Adet Yüzme Havuzu Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** 9 Adet Yüzme Havuzu Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Onarım Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Onarım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** 24 Derslik Okul Ek Bina Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** 24 Derslik Okul Ek Bina Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Konteyner Platform Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Konteyner Platform Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **