Tüm Gruplar - Düzeltmeler

İhalelerde Ara Geri Dön > Düzeltmeler
Düzenleme Tarihi İhale Tarihi İhale Kayıt No İdare İşin Konusu İşin Süresi İşin Yeri İtiraz Bedeli
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Güvenlik Kamera Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Güvenlik Kamera Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Lojman Kalorifer Tesisat Yenileme Tadilat Doğalgaz Tesisat Yapım İşi (Düzeltme) (C1 C4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Lojman Kalorifer Tesisat Yenileme Tadilat Doğalgaz Tesisat Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme Sanat Üst Yapı Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme Sanat Üst Yapı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme Sanat Üst Yapı Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme Sanat Üst Yapı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Asfalt Kaplama Yama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Spor Salonu Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Spor Salonu Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Vidanjör Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Vidanjör Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Orman Yolu Tesviye Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Orman Yolu Tesviye Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Atık Su Arıtma Tesisi Enh Yapım İşi (Düzeltme) (2) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Atık Su Arıtma Tesisi Enh Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Peyzaj Yapım İşi (Düzeltme) (A18) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Peyzaj Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Oyun Sahası Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Oyun Sahası Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Toprak İşleme İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Harita Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Harita Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çimento Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çimento Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sokak Hayvanları Bekımevi Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sokak Hayvanları Bekımevi Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Spor Salonu Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Spor Salonu Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanal Görüntüleme Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanal Görüntüleme Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sulama Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sulama Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çocuk Oyun Grubu Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çocuk Oyun Grubu Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Tesis Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Tesis Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Merdiven Basamağı Kaplama Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Merdiven Basamağı Kaplama Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Tamamlama İnşaatı Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Tamamlama İnşaatı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt Proje İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt Proje İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sıvı Klor Gaz Klor Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sıvı Klor Gaz Klor Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Cadde Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi (A18 B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Cadde Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Boru Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Boru Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Oyun Aletleri Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Oyun Aletleri Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Boru Hattı Kazı İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Boru Hattı Kazı İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sayaç Okuma Dağıtma İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sayaç Okuma Dağıtma İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kaçak Yapı Yıkım Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kaçak Yapı Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Atıksu Arıtma Tesisi Ek Kolektör Hattı Yapım İşi (A11 A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Atıksu Arıtma Tesisi Ek Kolektör Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Ağaçlandırma İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Ağaçlandırma İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bitüm Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bitüm Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Dolgu Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Dolgu Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İçmesuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İçmesuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Baca Elemanı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Baca Elemanı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İstasyon Yapım İşi (A3 A14 A16) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İstasyon Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Şebeke Yenileme Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Şebeke Yenileme Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İçmesuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (A4 A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İçmesuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Güneş Enerji Santrali Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Güneş Enerji Santrali Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Soğuk Su Sayacı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Soğuk Su Sayacı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Trafik Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Trafik Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Cami Wc Abdesthane İnşaatı Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Cami Wc Abdesthane İnşaatı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Su Sayacı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Su Sayacı Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İş Makinesi Kiralama İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Otogar İkmal İnşaatı Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Otogar İkmal İnşaatı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi (A11) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Müdürlük Tesisat Tamirat Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Müdürlük Tesisat Tamirat Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yeni Orman Yolu Yapım İşi (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yeni Orman Yolu Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Boru Vana Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Boru Vana Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çelik Set Yapım İşi (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çelik Set Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Topraklama Yıldırım Koruma Tesisat Yapım İşi (D4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Topraklama Yıldırım Koruma Tesisat Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Emniyet Çiti Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Emniyet Çiti Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Park Yapım İşi (A18) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Park Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yağmursuyu Hattı Yapım İşi (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yağmursuyu Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Boru Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Boru Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Stat Yapım İşi (B2 B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Stat Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt İnşaat Proje Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt İnşaat Proje Danışmanlık İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Ses Sistemi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Ses Sistemi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüt Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Yıkım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fakülte Laboratuvar Bakım Onarım Yapım İşi (B1 B2 B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fakülte Laboratuvar Bakım Onarım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Tuz Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Tuz Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Üstyapı Onarım Yapım İşi (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Üstyapı Onarım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Spor Salonu Bina Bakım Onarım Yapım İşi (B C) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Spor Salonu Bina Bakım Onarım Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Arsenik Arıtma Tesisi Alım Montaj İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Arsenik Arıtma Tesisi Alım Montaj İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **