Tüm Gruplar - Düzeltmeler

İhalelerde Ara Geri Dön > Düzeltmeler
Düzenleme Tarihi İhale Tarihi İhale Kayıt No İdare İşin Konusu İşin Süresi İşin Yeri İtiraz Bedeli
** Üyeler ** Dere Geçiş Yapısı Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Dere Geçiş Yapısı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Dere Geçiş Yapısı Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Dere Geçiş Yapısı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çevre Kamera Altyapı Güvenlik İzleme Noktası Yapım İşi (Düzeltme) (A18 B3 D2 D5 E4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çevre Kamera Altyapı Güvenlik İzleme Noktası Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi (Düzeltme) (A3 A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Köprü Yapım İşi (Düzeltme) (A1) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Köprü Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Pano Yenileme Yapım İşi (Düzeltme) (D4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Pano Yenileme Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Asfalt İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Asfalt İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüd Proje İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüd Proje İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kablo Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kablo Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Çocuk Oyun Grubu Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Çocuk Oyun Grubu Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Otomasyon Sistemi Yapım İşi (Düzeltme) (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Otomasyon Sistemi Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Arazi Hazırlama İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Tadilat Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Tadilat Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Bakım Onarım Kar Buz Mücadele Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Bakım Onarım Kar Buz Mücadele Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İat Kapasite Artışı Yapım İşi (Düzeltme) (A3 A4 A11) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İat Kapasite Artışı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Boya Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Boya Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi (Düzeltme) (C2 B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Pompaj Sulaması Yapım İşi (Düzeltme) (A9) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Pompaj Sulaması Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bina Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bina Bakım Onarım Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fakülte Merkezi Derslik Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fakülte Merkezi Derslik Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Lise Yapım İşi (Düzeltme) (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Lise Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu Hattı Bakım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu Hattı Bakım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi (Düzeltme) (A4) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Kanalizasyon Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Parke Taşı Yol Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Parke Taşı Yol Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Danışmanlık İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Wifi Sistem Bakım Onarım Altyapı Kurulum İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Wifi Sistem Bakım Onarım Altyapı Kurulum İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Katyonik Polielektrolit Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Katyonik Polielektrolit Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Tretuvar Asfalt Yol Yapım İşi (Düzeltme) (A5) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Tretuvar Asfalt Yol Yapım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İnşaat Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İnşaat Malzemesi Alım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Bakım Onarım İşi (Düzeltme) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Aydınlatma Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Aydınlatma Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüd Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüd Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Elektrik Deplase Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Elektrik Deplase Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Nakil İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Nakil İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Geri Dolgu Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Geri Dolgu Malzemesi Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Etüd Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Etüd Proje İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Fidan Bakım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Oyun Grubu Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Oyun Grubu Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yol Bilgi Levhası Taşıyıcı Konstrüksiyon Bilgi Levhası Yaım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yol Bilgi Levhası Taşıyıcı Konstrüksiyon Bilgi Levhası Yaım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi (A3 A6) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Havuz Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Havuz Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Tuvenan Çakıl Kum Taş Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Tuvenan Çakıl Kum Taş Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Sodyum Hipoklorit Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Sodyum Hipoklorit Alım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **
** Üyeler ** Yemekhane Güçlendirme Yapım İşi (B3) ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler ** Yemekhane Güçlendirme Yapım İşi ** Üyeler ** ** Üyeler ** ** Üyeler **