Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo

EK-A:

“Ek-Y.1 Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo

 

 

Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranları

Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge

İş deneyim belgesi

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Makine, teçhizat ve diğer ekipman

 
 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birine kadar olan işlerin ihalelerinde

İstenilmesi zorunludur

İstenilmesi zorunludur

İstenilemez

İstenilemez

Kendi malı olma şartı aranmaması esastır

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan işlerin ihalelerinde

İstenilebilir

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı ile eşik değer arasındaki işlerin ihalelerinde

İstenilmesi zorunludur

İstenilebilir

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan işlerin ihalelerinde