İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.

Işıl 07.06.2011 08:55 Sayın Hocam,ihale dosyasına şirket sahibinin diplomasının noter onaylı fotobisini koyuyoruz.ayrıca inşaat mühendisleri odasından oda kayıt belgesi almamız gerekir mi?teşekkürler.

İdari şartnamede başka nedenle istenmiyorsa konulmasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Didem 07.06.2011 08:52 Sayın Hocam,katılacağımız ihalenin idari şartnamesinde araç taahütünde bulunmamız gerektiği yazıyor.fakat yeni kamu ihale kanununda bununolamayacağı söyleniyor.bu konuda bilgi almak istiyorum.teşekkürler....

Mevcut yönetmeliklerde taahhütname istenmemesi gerektiği belirtilmiştir.Detayı telefonda görüşebiliriz.(TLF:05337192565-03124351907) Namık Dağalp

Ahmet 07.06.2011 00:11 hocam benim şahıs şirketim yasaklı, ben yeni %50-%50 ortaklı bir şiket kuracam yeni şirkette müdür olmam sorun oluşturur mu?

Yasaklı sayılanlar bu süre içinde doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. Namık Dağalp

Harun 06.06.2011 19:32 04.06.2011 09:21:37 hocam iyi günler şahıs firması olarak yapım ihalesine girdik.ihale günü itibariyle sgk dan borcu yoktur yazısı aldığımda, başka bir ltd. şti nde müdür olduğum için o limited şirketin borcu ortaklık borcu olarak görünüyor. bu durum (ihale üzerimizde kalırsa eğer) bir sorun teşkil edermi. Namık DAĞALP Genel tebliğde belirtilen limitin üzerinde olması halinde sözleşme imzalanması mümkün olmaz. GENEL TEBLIGDEKI LIMIT NEDIR ACABA

Vergide 5000 TL limit belirtilmesine rağmen, SGK için rakamsal bir limit belirtilmemiştir.Bunun için tebliğde hangi gruba girildiğinin tespit edilmesi gerekir. Namık Dağalp

Vehbi 06.06.2011 19:29 yeni bir şirket kurucam yuzde50 yüzde 50 iki muhendis kurucam biri 5 yılık diğeri 23 yıllık 23 yllık olanaın diplomasını kulanıcam 15 yıldan sonra iş bitirme isteniyormu tşk

Mühendisin 23 yılın tamamının değerlendirilmesi için bir iş deneyiminin sunulması gerekir. Namık Dağalp

Oğuzhan 06.06.2011 19:13 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İş makinesi kullanıcısının operatörlük belgesi ve kaynak işlerinde çalışacak olan personelin Ustalık veya kalfalık belgesi ibraz edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Milli eğitim bakanlığı çıraklık ve mesleki eğitim kurumlarından alınmış belgeler yeterli kabul edilecektir. ihale metninde yukarıda ki maddeler belirtilmektedir.teklif dosyası veren ilk iki firma bu belgeleri ibraz etmemektedir.ihaleden elenme sebebi olabilir mi?saygılar

Teklifle beraber verilmesi gereken belgelerdeki eksiklik elenme sebebidir. Namık Dağalp

Mehmet Celal Alan 06.06.2011 19:04 Merhabalar; Sigorta hizmeti alımı ihalelerinde ihale yasaklısı bir sigorta şirketinin acentesi ihaleye girebilirmi? İhaleye aldığında veya kurum şirketini yasaklı görüp acenteyide temsil ettiği şirketten dolayı yasaklı konumda görürmü?

Genel Tebliğe göre, yetkili satıcının teklifte bulunabileceği belirtilmekle beraber, acentenin konumu için detayı görüşebiliriz.(TLF:05337192565-03124351907) Namık Dağalp

Oğuzhan 06.06.2011 12:14 3 firma bir belediyenin alt yapı ihaesine giriyor.ilk iki firma evrak eksikliğinden elendiğinde ,ihale üçüncü firmaya kalır mı yoksa ihale iptal mi olur?saygılar sunuyorum..

İhale belgelerini ve teklifleri incelemeden sağlıklı değerlendirme yapmak mümkün değildir.İdare tek firmaya ihaleyi verebileceği gibi, rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal edebilir.Kesinleşen ihale kararını ve gerekçesini beklemekte yarar vardır. Namık Dağalp

Kenan Deniz 05.06.2011 18:53 selamlar, bir inşaat müh ve bir ziraat müh %50-%50 ortak şirket kurarsa şirket bekleme olmaksızın inşaat mühendisinin diplamasını kullanılabilir mi?

EVET Av.Atilla İnan

Ali Atak 05.06.2011 18:31 iş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın belirtilip ortaklık oranları belirtilmemesi elenme sebebimidir.

Bu durumda belge eksikliğinin söz konusu olmadığı ve eksikliğin bilgi eksikliği çerçevesinde giderilebileceği değerlendirildiğinden, sadece bu hususun elenme sebebi olmayacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

B.Gok 05.06.2011 14:44 hocam yapı denetim firmasında çalışan bir mühendisin mahkemelerde bilirkişilik yapmasında kanununen bir yasak var mı?

YOKTUR Av.Atilla İnan

Nihal Akça 05.06.2011 13:43 sayın hocam bizim ltd.şirketimiz yasaklandı yasaklanan şirket ortakları başka bir şirkete dışardan müdür atanılırsa problem olurmu

Yardıdan fazla pay sahibi ve yönetici olrlarsa olur. Av.Atilla İnan

Rifat Işınkaralar 05.06.2011 01:51 22-d ile ihalesi yapılan bir işe 14.500.TL teklif verdik.işin kik teki asgari hesaplaması 18812.TL Diğer bir firma 16.360.TL vermiş hocam biz bu işi kar almadan yapmakistiyoruz.Bu işi bize ferirlerse kik`e şikayet ederlerse bir şey elde ederlermi.Bu hizmet alım işi bizim durumumuz iyi olduğu için bu teklifi yaptık hocam bizi aydınlatırsanız seviniriz.

Bu işin personele dayalı veya dayalı olmayan bir iş olup olmadığı belirtilmediğinden dolayı yorum yapmak sağlıklı olmayacağından, şikayet olması halinde verilecek cevabı ve gerekçeyi beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Cengiz 04.06.2011 19:08 Hocam Saygılar. Daha önce sorduğum sorunun cevabı varmış zaten. Yeni kurulan %50 inşaat mühendisi, %50 tekstil mühendisi lmt. ş.tinde, inşaat mühendisi diplomasını iş deneyim belgesi olarak sunabilir mi? Teşekkür ederim. Saygılar...

Kanunda iki mühendisten bahsedildiği ve bölüm itibariyle bir belirleme yapılmadığı için açıkladığınız durumda bir sorun olmayacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Davut Soyyiğit 04.06.2011 17:57 selamlar. sayın hocam cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz. belediyenin açmış olduğu çevre düzenleme işine iki firma girmiştik ilk firma elendi işin yaklasık maliyeti 670 TL idi bizim attığımız teklif 490 TL elenen firmanın teklifi ise 390 TL kurum ihaleyi yüksek tenzilatlı bularak ihaleyi ibtal ettiğini yazılı olarak bize beyan etti bu konuda bizleri aydınlatırsanız seviniriz.idareye itiraz dilekçesi sunacaz. izleyeceğimiz yol hakkında bize bilgivcerirseniz seviniriz

Kuşkusuz itiraz haklarınız var. Her idari karar gibi ihale kararlarıda iptal edilebilir. Her idari karaın kamu yararına uygun olması şarttır. Değindiğiniz olay bu açıdan zayıf görünüyor.Yani idari karar kamu yararı açısından kusurlu. Eğer profosyonel yardım istiyorsamız arayabilirsiniz 03124351907 Av.Atilla İnan

Batuhan 04.06.2011 11:19 selamlar, şirkette %50 hissesi bulunan şahıs gerçek kişiliğiyle, şirkette tüzel kişiliğiyle aynı ihaleye girebilir mi? işdeneyim belgeleri şirketin ayrı gerçek kişiliğin ayrıdır.

Hukuken sorun olmadığı düşünülebilir fakat ihaleyi yapan idare ihale dışı bıurakabilir. Av.Atilla İnan

Cengiz Uyan 04.06.2011 10:42 Hocam Saygılar, inşaat mühendisi olarak %99 hisse ile yeni bir limited şirketi kurdum. Ortağım da %1 ile makina mühendisi. Diploma belgemi, yapım ihalesinde şirketin iş deneyim belgesi olarak sunabilir miyim? Teşekkürler.

Bir mühendisin bir tüzel kişilikte diplomasını kullanabilmesi için o tüzel kişilikte en az %51 paya 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Harun 04.06.2011 09:21 hocam iyi günler şahıs firması olarak yapım ihalesine girdik.ihale günü itibariyle sgk dan borcu yoktur yazısı aldığımda, başka bir ltd. şti nde müdür olduğum için o limited şirketin borcu ortaklık borcu olarak görünüyor. bu durum (ihale üzerimizde kalırsa eğer) bir sorun teşkil edermi.

Genel tebliğde belirtilen limitin üzerinde olması halinde sözleşme imzalanması mümkün olmaz. Namık Dağalp

Veysel Görgülü 04.06.2011 00:31 Sayın hocam ben gıda mühendisiyim.Yapım işleri ihalelerinde inşaat mühendisleri ve mimarların diplomalarını iş bitirme belgesi olarak kabul edilmesine rağmen kamuda yapılan yemek ihalelerinde gıda mühendislerinin diplomaları için aynı hak tanınmamıştır eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumu düzeltmeye yönelik hukuki bir düzenleme mevcutmudur varsa bilgilendirirseniz sevinirim SAYGILARIMLA.

Siz yapı işlerinde mühendis olarask iş bitirmeden yararlanabilirsiniz ancak hizmet işlerinde değil bunu yasa koyucu ve diğer yetkilileri yazılarınız ve yaratacağınıuz kamu oyu ile gereçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şey kendiliğinden olmuyor. Av.Atilla İnan

Dilek Kubbe 03.06.2011 16:42 ortak girişim olarak girilecek ihalede oratklardan inş. müh diploması ile katılan özel orak iş bitirme olarak % kaç sunmak zorunda

Pilot ortak istenen iş deneyim tutarının %80`ini ve özel ortağın da %20`sini veya pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının %100`ünü ve özel ortağın da benzer olmayan %40 oranında belge sunması gerekir. Namık Dağalp