İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.

Yılmaz Yılmaz 16.05.2011 22:16 sayın hocam bir yapım işi ihalesinde ortak girisimle alınan işin iş deneyim belgesini her iki şirket (pilot ve diger ortak)baska iş için kullanabilirmi? saygilar

Bir tüzel kişilikte kullanılan iş deneyim belgesi ile mezuniyet belgesi teminat süresi sonuna kadar başka tüzel kişilikte kullanılamaz.Ancak, aynı gerçek veya tüzel kişinin söz konusu belgeler ile birden fazla iş almasında bir sakınca bulunmamaktadır. Namık Dağalp

Yusuf Sakallı 16.05.2011 16:14 selam hocam idare idari şartnemede işin süresini 7ay 12 yazmış ancak birim fiyat eki cetvelinde işin süresini 222 gün olarak belirtmiş ancak işci,lik hesaplama modülünde hesap yaparken cıkan günle 222 çarparsan aynı rakamı vermiyor bizde modül tutsun diye vürgülden sonra birim fiyatı iki ondalıklı sayıdan fazla verdik bir başka katılımcı modülden cıkan gün bazımdaki rakamı verdi düşük olduğu için idarede bu işi ona verdi bu işlem aykırımı doğrumu?

İdare muhtemelen aritmetik hata dolayısıyle teklifinizi kabul etmemiştir.Detayı görüşebiliriz.(TLF:05337192565-03124351907) Namık Dağalp

Konuralp Nehir 16.05.2011 14:22 ihalede sunulması gereken evraklarda kataloğ ile beraber teknik şartnameye cevaplarda verilecek denmekte sadece kataloğ sunulması elenme sebebimidir saygılar

Elemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrtıntılı bilgiye ihtiyacım var 03124351907 Av Atilla İnan

Meral 16.05.2011 14:08 hocam iş deneyim belgemde idarenin istediği benzer işler var fakat iş bitirmemde bu benzer işlerin dışında kalan işlerde var dolayısıyla benzer iş+benzer olmayan işlerden oluşan iş bitirme belgemi iş bitirme belgesi olarak idareye sunabilirmiyim

Bu soruya cevap verildi. Namık Dağalp

Meral 16.05.2011 14:08 hocam iş deneyim belgemde idarenin istediği benzer işler var fakat iş bitirmemde bu benzer işlerin dışında kalan işlerde var dolayısıyla benzer iş+benzer olmayan işlerden oluşan iş bitirme belgemi iş bitirme belgesi olarak idareye sunabilirmiyim

Bu soruya cevap verildi. Namık Dağalp

Meral 16.05.2011 14:08 hocam iş deneyim belgemde idarenin istediği benzer işler var fakat iş bitirmemde bu benzer işlerin dışında kalan işlerde var dolayısıyla benzer iş+benzer olmayan işlerden oluşan iş bitirme belgemi iş bitirme belgesi olarak idareye sunabilirmiyim

İhale konusu iş ile benzer iş konusuna ait olmayan kısımlar dikkate alınmaz. Namık Dağalp

Şehriban Kalyon 16.05.2011 12:00 Sayın Hocam;Bir Yapım İhalesi işinde yasaklama teyidi alınırken bir istekli yasaklı çıkıyor.Daha sonra ikinci bir teyit aldığımızda ise isteklinin yasağının kalktığını görüyoruz.Durumunu takip eden istekli mahkeme kararı ile idaremize başvururup hakkında verilen yasaklama kararının yerinde olmadığını idda etmektedir.Mahkeme kararında ise, sözkonusu isteklinin 4734`ün kapsadığı yasaklı fiil ve daranışlarda bulunmadığına karar vermiş ve bu istekli dışında dava konusu olan diğer muhattapları bir üst mahkemeye götürmüş.Yani söz konusu olan isteklinin mahkeme süreci de sona ermiş gözükmekte.Size sorum şu:Biz ihale sürecine isteklinin yasaklı olmadığını sehven bir hata şeklinde olarak mı düşünerek devam etmeliyiz.

Şehriban Hanım Mahkeme kararı örneğini yollarsanız daha sağlıklı bilgi verme olanağı olacak Bu karar idare mahkemesi mi yoksa ceza mahkemesi karar mı 03124351907 Av. Atilla İnan

Emel 16.05.2011 11:27 Sayın Atilla bey Anahtar teknik personelle nitelikli anahtar personel listelerinin ikiside ihale dosyasına konulmak zorundamı eğerki anahtar teknik personel şirket sahibi ise nitelikli anahtar personel hangi durumlarla dosyaya ekleniyor ve eğer eklenmezse ihaleden elenmesebebimi.

Bu konunun detayını telefonda görüşebiliriz.(TLF:05337192565-03124351907) Namık Dağalp

Asiye Mert 15.05.2011 17:46 İyi günler hocam. benim bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Çalıştığım LTD.Şirketi başka bir LTD şirketinin hisselerini satın aldı. Yeni satın alınan bu şirketin 2009 yılına ait (Hizmet) iş deneyim belgesi var. Bu iş deneyim belgesini biz ihalede kullanabilirmiyiz. Bu şirket ayni ticari ünvanla devam ediyor. sadeve ortakların hisselerini satın aldık. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Sn Asiye MERT,söz konusu şirketin bazı hisselerini aldığınız ve söz konusu şirket hukuki varlığını sürdürdüğüne göre onun iş deneyim belgeleri hahhaında hiç bir hakkınız olamaz saygılarımla Av.Atilla İnan

Umit 15.05.2011 15:25 sayın hocam, 18 yıllık insaat muhendisiyim ancak odaya 2008 yılında kayıt oldum benim işbitirmem 18 yıl uzerindenmi hesaplanır yoksa 2008 den itibaren 3 yıllık olarakmı hesaplanır. saygılar tesekkur ederim

Mezuniyet dolayısı ile aldığınız denbeneyim hakkında mezuniyet tarhinden başlayarak hak kazanırsınız. Av.Atilla İnan

Antalya 15.05.2011 10:12 Sayın Hocam. Hastane, Tıbbi sarf ihaesi sonucunda Sağlık.Uy.Tebl. ekinde verilen Ek/5 fatura edilebilen malzeme listesinin SUT kodunu referans olarak ihaleye çıktı. Biz teklifimizde istenen kod ile tarif edilen malzemenin muadili yerine aynı kaleme sehven farklı kod. no.lu malzeme teklif ettik ( Alçılı sargı bezi yerine alçısız sargı bezi gibi )hastanenin almayı istediği malzeme bizim firmamızda satılmıyor. Satış yetkimiz de UBB mizde yok. Asıl sıkıntımız; İhale komsyonu malzemenin doğru olup olmadığını araştırmadan fiyat avantajı nedeniyle yanlış teklif verilen bu kalemdeki malzeme için firmamızı sözleşmeye davet etti. Sözleşmeye giden personel de sözleşmede tanımlanan malzemelere bakmadan imzaladı. (Sözleşmedeki listede bizim teklif ettiğimiz SUT kodu değil. hastanenin almayı düşündüğü malzemenin SUT kodu varmış) sonradan farkedildi. şimdi hastane istenen malzemeyi teslim etmezsen yasaklarım diyor. Bizim istenen malzeme ile ilgili satışımız yok bu durumdan yeterli inceleme yapmadan karar verdiği için ko

Ayruıntılı bilgi verirseniz bir yol haritası çizebiliriz 03124351907 Av.Atilla İnan

Emel 14.05.2011 10:37 Sayın Namık Bey sormak istediğim soru ihale dosyası hazırlarken anahtar teknik personeli şirket ortağı inş.mühendisi yazdığımız halde ayrıca ihale dosyasına Anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi (Standart Form — KİK025.3/Y) formunuda ayrıca doldurup koymak zorundayız. Bu formu hangi durumlarda kullanmamız gerekir. Şirket müdürü gösterildiğinde bu form zorunlumu yoksa sadece anahtar teknik personel formunumu kullanmamız gerekmektedir.

İhale dokümanı kapsamında KİK025.2/Y ile KİK025.3/Y numaralı formların verilmiş olması gerekir.Bu konuda tebliğin 37. maddesindeki açıklamalardan istifade edebilirsiniz. Namık Dağalp

Ali Demirlenk 14.05.2011 03:25 hocam bir kişi ihaleye girebilmesi için illaki şirket sahibi mi olması gerekir ve bu şirketin statüsü ne olmalı şahıs şirket dediğimiz şeyle ihaleye girebilirmiyiz ??

Yeterlik kriterlerine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye girebilirler. Namık Dağalp

Murat İve 13.05.2011 19:08 ben yeni aştığım şirkete iki mühendis kurucam yüzde50 yüzde 50 birinin iş bitirmesi 10trilyon diğeri yeni mezun iş bitirmesini kulananablirmiyim ben de müdür olucam

Bu şekilde kurulmuş bir tüzel kişilikte mühendislerin diploması, ihale dokümanında belirtilen mühendislik bölümlerinden hangisine uygun ise o diploma dikkate alınır.Mezuniyet sonrası geçen her yıl 141143 TL olarak benzer iş kapsamında değerlendirilir. Namık Dağalp

Turan Çatal 13.05.2011 16:22 merhaba ustad.şimdi bir arkadaşımihaleye girdi ve 2.oldu.1.teklif mektubunda teklifi rakamla yazılı olanı farklı yazmış.mesela 35.010 tl rakamla yazıylada otuzbaş bin sıfır on lira yazmış bu elenme sebebimir. ben kuruma itiraz ettim ama sonuç daha belli degil.ben şimdi haklımıyım.saygılar.

İdarenin cevabını ve gerekçesini beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

M. Emin Kara 13.05.2011 09:39 sayın atilla hocam , vatandaşın idaremizle mahkemesi sonucu, idaremiz aleyhine dava sonuçlanmış ve tazminat ödeme kararı çıkmıştır, tarafıma bununla ilgili ödeme verile emirlerini hazırlamam söylendi, böyle bir evrakı hazırlayıp ödeme evraklarını imzalarsam, bu tazminata sebep olanlarla birlikte bende sorumlu olurmuyum, yani rücu işlemine dahil olurmuyum ? yoksa sadece mahkeme kararını mı yerine getirmiş olurum şimdiden teşekkürler

Mahkemer kararını eksizkis bir şekilde uygulamak sorumluğua neden olmaz aksiz durum sorumluluk nedeni olabilir. Av.Atilla İnan

Serdar Aynalı 13.05.2011 09:22 Sayın Hocam, İdari şartnamelerde ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi istenilmesi halinde, ilana çıkıldığı tarihde vaya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmamış olan bir ticaret odası kaydı belgesinin isteklice teklif zarfında sunulması halinde (Örneğin, ihale ilan tarihi: 2011, ihale yılı 2011, isteklinin sunduğu ticaret ve sanayi odası belgesi 2010 yılına ait ise) bu belgenin tamamlanabilir belge olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi hususunda; Gereğini arz ederim.

Kanımca burda bir bilgi eksikliği söz konusu olup sonradan tamamlanabilir niteliktedir. Av.Atilla İnan

İhsan Büyükdemirci 12.05.2011 16:19 Danışmanlık Hizmet Alım İşlerinde son üç yıla ait gelir tablosu ve ciro oranları ortalaması olur mu?

Kriterleri bir önceki yılda sağlayamanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Namık Dağalp

Hamza Yılmaz Yükseltürk 12.05.2011 13:22 SAYIN HOCAM; TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLERDE AŞIRI DÜŞÜKTE KALINMASI DURUMUNDA SAVUNMA VERİLİRKEN İHALE AŞAMASINDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ TEKLİF BİRİM FİYATLARI ÜZERİNDENMİ SAVUNMA VERMEMİZ GEREKLİ YOKSA TEKLİF TOPLAMINIMI ESAS ALMAMIZ GEREKLİ. SAYGILARIMLA.

Yapılan açıklamaların teklifin bileşenleri ile uyumlu olması gerekir. Namık Dağalp

Cabbar 12.05.2011 12:44 sayın hocam şirket ortağı olan iki kişi şirketten biris i ayırılınca şirket adındaki iş bittirme şirketten ayırılan kışı nasıl yaralanabılır teşekurler

Şahıs şirketi adına düzenlenmiş belgelerden ortaklar şirketten ayrılınca, hissesi oranında istifade edebilirken, sermaye şirketlerinde bu durum söz konusu değildir. Namık Dağalp