İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11543)

İsmail Taş 08.05.2017 13:15 hocam iş denetleme belgesini 3 mühendisle limited şirketi kurduğumda iş bitirme olarak kullanabilir miyim?

Burada önemli olan husus mühendis sayısından ziyade, şirket adına kullanılacak belgeye sahip kişinin şirketteki durumudur.Dolayısıyla,bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin(iş bitirme,iş durum,iş yönetme veya iş denetleme belgesi olabilir) tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için, belge sahibinin o tüzel kişilikte yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

İslam Demirli 06.05.2017 15:34 Resmi bir kurumdan almış olduğum ihale sözleşmesinde sözleşme süresince fiyat farkı verilmeyecektir hükmü yer almaktaydı. İşin süresi 91 gündü. İdare işe 15 ayın üzerinde ilave süre uzatımı vermiştir. Ayrıca %15 oranındada keşif artışı uygulamıştır. Fiyat farkı alabilirmiyim?

Bu konuda benim kitabımkı okumanızı salık veririm Bazı haklarınız var idareden kaynaklanan bir nedenle sözleşmede fiyat farkı bverilmeyeceğine ilişkin hüküm olsa bie fiyat varkı alını9r Benimle çalışma yapmak isterseniz sözleşem ilave iş onay icmal gibi belgeleri bana yolalayınız Av.Atilla İnan

Teoman 05.05.2017 19:17 Hocam iyi akşamlar sorum şu yönde olacak ; Mal alımı temini nakli işi iş bitirme belgesi ortak girişim halinde özel ortak olarak % 40 lık dilimini karşılarsa (verilen teklif doğrultusunda) verilen teklifte sıkıntı olur mu ?pilot ortak istenen türde belgeyi karşılayacak

Yönetmeliğin 37. maddesinde yer alan "...İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir..." şeklindeki hükmü dikkate almanızda yarar vardır. Namık Dağalp

Nihat Keskinler 01.05.2017 13:15 hocam ihalede böyle bir ibare yer alıyor ( İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.) burada yer alan ibarede kurum madem en düşük en avantajlı diye ihaleyi EN DÜŞÜK TEKLİF ATANA veriyor o zaman n.1 demesi yasal mı itiraz yolu açık mı TŞK

şartnamedeki ifade gereksiz ama ona itiraz sonuç doğurmaz Av. Atilla İnan

Fikri Önder 27.04.2017 13:42 Hocam size iki sorum olacak: 1. Sorum: Doğrudan teminle yapılan bir işte ( sözleşme yapılmış) iş bitirme belgesi hazırlamamız için sözleşme damga vergisini yatırması gerekiyor mu? Damga vergisini yatırmadığı için iş deneyim belgesini yapmadık.Doğru mu yaptık acaba. 2. Sorum: Yüklenici ile 1.143.363,74 tl üzerinden sözleşme imzalandı (iş ortaklığı %51 ve %49 iki ortak) yüklenici alt yüklenici çalıştırmak kaydıyla 1.124.500 tl' lik sözleşme imzalıyor. Alt yüklenici işin %98 ini yapıyor .Üçü de iş bitirme belgesi istiyor, ekap üzerinden hazırladığımız zaman iş ortaklarına belge tutarı 1.143.363,74 tl olmak kaydıyla , alt yükleniciye ise 1.120.496,47 tl belge tutarı şeklinde hazırladık. Doğru mu yaptık hocam.

iş bitirme belgesi alabilmek için sözleşmeye bağlanmış bir işi,n bi,tmesi gereki bu nedenble sözleme pulu yapıştırılması zorunlu. Av. Atilla İnan

Mehmet 26.04.2017 22:36 Şantiye Şefi olarak almış olduğum 3 adet iş deneyim belgem bulunmakta ve %51 oranında en az 1 yıldır kesintisiz sahibi olduğum 2 tane Ltd. şirketim bulunmakta , Şirketlerimde farklı iş deneyim belgeleri(şantiye şefi olarak almış olduğum) kullanarak iş ortaklığı kurup ihalelere katılabilirmiyim acaba.

Yamış olduğum yapım işlerinde iş deneyimi isimli kitabımı alıp oumuanızı dilerim Av.Atilla İnan

Kasım Törnük 26.04.2017 08:31 HOCAM TEKLİF BİRİM FİYAT BİR İHALEYE GİEDİK DİĞER FİRMA TEKLİF CETVELİNİ HAZIRLAMAMIŞ SADECE TEKLİF MEKTUBU VEREREK FİYATINI VERDİ.KURUM BU FİRMADAN TEKLİF CETVELİ HAZIRLAMASINI İSTEYEREK NOKSAN EVRAK OLARAK TAMAMLATMAK İSTİYOR.BU FİRMANIN TEKLİFİ GEÇERLİMİDİR TEŞEKKÜR EDERİM

Söz konusu belge tamamlatılabilecek bir belge değildir. İlgilinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.Bu konuda şikayette bulunma hakkınız vardır.Detayı görüşebiliriz.(TLF:05337192565) Namık Dağalp

Halil Çelik 25.04.2017 18:56 Yapı kooperatifimizi nevi değişikliğiyle limited şirkete çevirirsek işbitirmesini kullanabilirmiyiz

Sağlıklı bir değerlendirme için görüşülmesinde yarar vardır.(TLF:05337192565) Namık Dağalp

Yusuf Nimetigil 21.04.2017 16:01 Merhaba Sayın Hocam; Ortak girişimde özel ortak B3 iş bitirme istenen işte makine mühendisliği diplomamı iş bitirme olarak kullanıp ortak girişim yapıp ihaleye girebilir miyiz

İdari şartnamenin 7.6.1. maddesinde mühendis veya mimarlar için hangi mühendislik veya mimarlık bölümünün ihale konusu iş veya benzer işe denk sayıldığının dikkate alınması gerekir. Namık Dağalp

Galip Hisamioğlu 21.04.2017 10:25 hocam merhabalar 1 pilot 2 özel ortakla oluşturulan bir iş ortaklığında özel ortaklardan biri %20 benzer iş deneyim, diğeri %40 farklı iş deneyim belgesi sunduğunda pilot ortak %100 iş deneyim belgesi sunmak zorundamıdır. saygılarımla

Yönetmeliğe göre söz konusu şart, öncelikle pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının %100'ünü sağlaması halinde, özel ortakların benzer olmayan iş deneyim tutarı olarak %40 oranını sağlayabilmelerine imkan tanımıştır.Dolayısıyla, pilot ortağın istenen tutarın %100'ünü sağlaması halinde özel ortakların tamamının %40'ı sağlaması gerekir. Namık Dağalp

Halil Sönmez 14.04.2017 19:06 hocam merhaba özel sektör tarafından 2013 yılında aldığım iş bitirmemle yaklaşık bir ay önce ihaleye girdim ihale bize kalmasına rağmen işbitirme belgesinin ekapa kaydı olmadığı nedeniyle elendim tamamen özel bi sektör iş bitirme belgesi ekapa kayıtlı olması zorunlumudur...Saygılar

İiş deneyim belgeleri isdter özel sektör ister kamu sektörü tarafından verilsin EKAP kayıt şartı aranır Av. Atilla İnan

Ahmet Kadıoğlu 13.04.2017 18:06 hocam merhaba; 2008 yılında yüklenici iş durum belgemi aldım ve aynı belgeyi 2016 yılında da dileçe vererek yüklenici iş bitirme olarak ekap a kaydettırdım; bugune kadar iş durum belgemi aslı gıbıdır yaptırıp bir cok ihaleye girdim e bir sorunla karşılaşmadım..aynı idarenın son yaptıgı ihalede iş bana kalınca iş durum belgemın bır yıl kullanılacagı söylenerek elediler.oysa aynı belgeyı ben son 2 yıldır aynı kurumda kullanıyorum ve hiç elenmedim. belgenın guncel şekli ekap da kayıtlı oldugundan hıc bır elenme yaşamadım.sorum şu yüklenici iş durum belgesinin aslıgıbıdırı ihale dosyasında,aynı işin yüklenici iş bitirme belgesi ekap da kayıtlı iken eleyebilirler mi..eleyeceklerse de nicin son 2 yıldır hiç bir ihalede elemediler simdi eliyorlar...saygılar

Yönetmeliğin 44.maddesine göre,iş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur. Namık Dağalp

Turan Kılın 13.04.2017 10:46 merhaba. yeni mezun olmus bir inşaat mühendisi diplama ile ihaleye girdiği zaman ne kadarlık bir işe girebilir veya teklif atabilir.

Mimar veya mühendislerin mezuniyet sonrası gecen her yılı 216681 tl olarak değerlendirilir.Ancak,hesaplamanın yıl,ay ve gün hesabına göre yapılması gerekir. Namık Dağalp

Muhammet Kenanoğlu 12.04.2017 21:31 Evlilik firması ile evliliğin çoğunluk pay sahibi olan firma müdürleri ayrı kişiler olmak şartıyla aynı ihalede dosya kullanabilirler mi?

Uygulamada bu durum anlaşma karinesi olarak kabul edilebilie ancak anlaşma olduğunun kanıtlanması şarttır.i Av. Atilla İnan

Fehmi Orhan 12.04.2017 16:39 Sayın Hocam.Ben büyükşehir belediyede ihaleye girdim elendim nakit geçici teminatım için başvurdum.ancak nakit teminatımı ödemiyorlar.belediye hesapta para yok diyor.gecici teminatlar nekadar zamanda iade edilmeli sahiplerine

Yapılan değerlendirmeler sonucunda,ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ikinci en avantajlı teklif sahibi haricindeki isteklilerin geçici teminatlarının 4734 sayılı Kanunu 34. maddesi uyarınca hemen iade edilmesi gerekir. Namık Dağalp

Onur Tabaru 10.04.2017 23:04 hocam merhaba bi şirket satın alıcağım fakat şirketin geçmiş te naylon fatura veya sahte fatura gibi bir durum söz konusu olur ise ve şirketi devir aldıkdan sonra bir borç çıkması durumun da ne yapılabilir ? teşekkür ederim iyi akşamlar.

Bu konuy6u bir mali müşavire sormakta yarar var Av. Atilla İnan

Murat Atak 10.04.2017 09:43 slm hocam ortağım devlet memurudur limıtet şirketimizin %51 ortağıdır ayın 16 sı ıtıbari ile emeklilik dilekçesini veriyor ayın 19 da çalıştığı kurum dışında başka kurumun ihalesine diploması ile girebilirmiyız

2531 sayılı Kanun hükümlerine dikkat edilmesi suretiyle bir sakınca olmayacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Yılmaz Yükseltürk 07.04.2017 00:43 selam hocam son yayınlanan tebliğde sınır değer kısaca 1. oturumda geçerli teklifler üzerinden hesaplanır diyor fakat 2.oturumda herhangi bir sebep ile elenen tekliflerden sonra tekrar sınır değer hesaplanırmı. Saygılarımla,

Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.5.maddesi uyarınca yeniden tespit yapılmayacağı kanaatindeyim. Namık Dağalp

Ahmet Dağ 05.04.2017 17:31 SAYIN HOCAM BİRİM FİYATLARI İŞTE İNŞAAT DEMİRİ 350 TON YAZILMIŞ PROJEDE 150 TON KULLANILDI GERİ KALAN 200 TON DEMİRİ BİRİM FİYATIMIZ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN DEPOMA İNDİR BİZ SONRA KULLANIRIZ DEME HAKKI VARMI BİZ KENDİMİZİ NASIL SAVUNURUZ

Onayınızın alınması gerektiği kanaatindeyim.Detayı görüşelim.(TLF:=05337192565) Namık Dağalp

Ali Akgül 05.04.2017 14:44 Sn hocam Hocam inşaat Müh olarak sadece ito ya kayıtlıyım vergi ödüyorum İstanbul ticaret odasına kayıtlı değilim ihaleye girmem de sıkıntı varmı

ito ile kastettiğiniz nedir?Detayı görüşebiliriz(tlf.05337192565). Namık Dağalp