İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11462)

Mustafa Karataş 17.01.2022 18:14 Şirketin, beş yıldan uzun süredir yüzde elli birinden fazla hissesine sahip mühendis ortağının mezuniyet belgesi ne E-Devlet'te ne de Ekap'ta görünüyor. Mezuniyet tarihi 1976 ve okulu kapatılmış. Bu belgenin sisteme kaydı için ne yapmak gerekir? Ayrıca bu belgenin tamamının kullanılması için ekine konulan şahsi iş denetlemenin sahibi olduğu şirketin Ekap sayfasındaki kaydı nasıl yapılır?

Yapım yönetmenliğinin Ek-1 maddesine göre,31/08/2014 tarihinden sonra düzenlenecek iş deneyim belgelerinin Ekap üzerinden düzenlenmesi hükme bağlanmış olup, anılan maddede mezuniyet belgelerinin kaydına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Namık Dağalp

Cüneyd Akgümüş 11.01.2022 14:40 hocam merhaba; şahsi iş bitirme evrakımla ltd. olan firmam ile ihale girebiliyor muyum? Girebiliyorsamda yüzde kaçını kullanabilirim.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süreyle sahip olması gerekir.iş bitirme belgeleri tam olarak dikkate alınır. Namık Dağalp

Mustafa Gündoğdu 10.01.2022 09:09 4735 -4734 ihale kanununa gire örnek veriyorum işin süresi bugün bitiyor maksimum kaç gün geçikme cezalı çalışma hakkım var dır?

İdare ile imzalanan sözleşmede yer verilen hükmün dikkate alınması gerekir Namık Dağalp

Deniz 05.01.2022 17:49 merhaba yapım işinde alt yüklenici iş durum belgesi almak istiyorum iş � ulaştı, bunun için kanunda bir değişiklikten bahsediliyor ,bu konu ile alakalı bilgi rica ediyorum. (varsa bir şartname ) .iyi çalışmalar

Bu konuda Kamu İhale Kurumuna başvurabilirsiniz. Namık Dağalp

Selami As 05.01.2022 09:02 16 YILLIK ŞAHIS FİRMASININ LİMİTED ŞİRKETİNE ÇEVRİLMESİ DURUMUNDA Q HİSSELİ OLMASI ŞARTI İLK 1 YIL KULLANILAMIYOR VE İLK 5 YIL DİPLOMA 1/5 ORANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR DOĞRUMUDUR EKLENECEK BİR KONU VARMIDIR TEŞEKKÜR EDERİM

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir.Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette beş yıl süre ile en az yüzde 51 hisseye sahip olması gerekir.iş bitirme ve iş durum belgeleri tam olarak,iş denetleme ve iş yönetme belgeleri beşte bir oranında dikkate alınır. Diplomalara ilişkin iş deneyim tutarı mezuniyet sonrası geçen yılların değerlendirileceği tutarın yer aldığı tebliğe göre hesaplanır. Namık Dağalp

Barbaros Işık 02.01.2022 17:50 Hocam Fesih edilen işin müteahhiti aynı iş tekrar ihale edildiğinde teklif verebilir mi,mevzuat açısından herhangi bir engel var mı?

Fesih nedenlerinin incelenmesi gerekir, örneğin,yasaklamayı gerektiren bir durum da varsa İhaleye girmesi mümkün olmaz. Namık Dağalp

Melik Bultan 30.12.2021 21:41 Merhaba Şantiye şefliğinde şahsıma aldığım iş bitirme belgesini yeni kuracağım limited firmasinda iş deneyim olarak kullanabilir miyim ihaleye girebilmek için

Şantiye şefi olarak görev yapan mühendis veya mimarlardan koşulları uygun olanlara iş denetleme belgesi verilir.Diğer taraftan, iş deneyim belgelerinin kurulmuş veya kurulacak tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Serhat Sarıkaya 13.12.2021 18:42 2021 yılı 9. Ayda Belediyeden iş aldık, sözleşmede fiyat farkı yok. Hükümetin çıkaracağı tasviye ve fiyat farkı kararnamesi çıkarsa fiyat farkı alabilirmiyiz? Teşekkürler

4735 sayılı Kanuna göre sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması mümkün değildir ancak, buna cevaz veren bir mevzuat değişikliği olursa fiyat farkı almanız mümkün olur. Namık Dağalp

İhsan Kuruoglu 11.12.2021 15:46 Hocam,anonim şirkette 7 yıldır Q ortağım.. inşaat mühendisiyim.7161 sayili kanun 30.maddede bahsi geçen temsil yetkisi şartı benim içinde geçerlimi..?

Söz konusu temsile ve yönetime yetkili olma hususuna, Kanunun 10. ve tip idari şartnamenin 7. Maddesi ile ortaklık durum belgesi başlıklı standart formda yer verilmemiştir. Namık Dağalp

Alp 09.12.2021 10:45 4735 madde 15'te belirtilen 'Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:' ibaresinde, aşılmaması gereken sözleşme bedeli ilk sözleşme bedeli midir? İmzalanan sözleşmede bulunan ilk sözleşme bedelinde kanunun izin verdiği -20 artışlar yapılırsa sözleşme bedeli aşılmış olur mu?

Bahsettiğiniz maddede değişikliler sözleşme bedeli ile ilgili olmayıp, işin yapım yeri ile bitirilmesine ilişkin sürelerle ilgilidir.Bu maddeye göre sözleşme bedelinin değişmesi mümkün değildir ancak, aynı Kanunun 24. Maddesine belirtilen koşulların oluşması halinde, aynı maddede belirlenen oranlar aşılmamamak kaydıyla bedelde değişiklikler yapılabilir. Namık Dağalp

Kerim Kerim 07.12.2021 20:02 2014 yılında açmış olduğum 0 hisseye sahip ltd şirketim var.2020 yılında inşaat mühendisliğinden mezun oldum. Diplomamı iş bitirme olarak kullanabilir miyim?

Bir mühendis veya mimarın sahip olduğu diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanabilmesi için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süre ile sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Emin Kurşat 03.12.2021 00:31 Hizmet işleri kapsamında açık ihale usulu yada pazarlık usulü ile ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanan uygulama proje işlerinin muayene ve kabul iş ve işlemleri tamamlanmadan idare yapım ihalesine çıkabilir mi? Yani muayene kabul yapılmadan yapım ihalesi gerçekleştirilebilir mi. Teşekkürler.

4734 sayılı Kanunun 62. Maddesi uyarınca prensip olarak uygulama projesi olmadan yapım ihalelerine çıkılamayacağı belirtilmiş, hangi hallerde istisnalar olabileceği maddede sayılmıştır. Namık Dağalp

Ahmet Canlı 01.12.2021 23:59 Değerli hocam yakın zamanda bir işimiz fesih edildi ve yasaklama alacağımız söylendi.Ancak girdiğimiz ihaleler var.Bu ihalelerin bizde kalması durumunda bir sorun olur mu?An itibariyle EKAP üzerinden yaptığımız kontrollerde yasaklı görünmüyoruz?

İdarelerce KİK nezdinde yapılan incelemelerde yasaklılık söz konusu değilse bir sorun olmaması gerekir. Namık Dağalp

Hamza Yılmaz 27.11.2021 23:50 Selam kik e yapılan itiraz sonucunda kik düzeltici işlem belirlemiştir,idare bu karara uyarak kesinleşen ihale kararını tebliğ etmiştir yanlız idare tebligatta itiraz yerinin KİK olduğunu belirtmiş itirazın bu şekilde kik e yapılması doğrumudur, Tebligatta belirtilen şekilde KİK e itiraz yapılması herhangi bir hak kaybı getirir mi? Saygılarımla,

Yeni bir hukuki bir durumun ortaya çıkması halinde KİK’ e tekrar gidilebilir, genel olarak, yeni bir hukuki durum söz konusu değilse KİK kararlarına karşı idari yargıya başvuru yapılabilir. Namık Dağalp

Özcan Yıldırım 26.11.2021 22:11 Firmamıza yasaklama verildi ancak kayıtlarda yasaklı görünmüyoruz.Yasaklı kaydı görünmediği için girdiğimiz bir ihale bizde kaldı.Bir firmanın yasaklı olup olmadığının teyiti ihale tarihi itibari ile mi,yoksa sözleşmenin herhangi bir evresinde mi göz önünde tutulur? Selamlar.

Yasaklama kararları yayımı tarihinde yürürlüğe girmekte,KİK tarafından kaydı tutulmaktadır.İdareler tarafından KİK sitesinde yapılan araştırma sonucunda yasaklama tespit edildiği zaman gereği yapılır. Namık Dağalp

İhsan 24.11.2021 03:13 Merhaba Hocam, 2015 yılında Hastane ikmal inşaatı işinden, alt yüklenici olarak aldığım 53.540 m2 İş deneyim belgem vardır. İşin alt yüklenici tarafından yapılan kısmı; çevre düzenlemesi, peysaj işleri ve Mütefferik hariç Anahtar teslim götürü bedel yapılması işidir. Bu belge ile 28.000 m2 lik ihaleye girmek istiyorum. İdare tarafından elenirmiyim? Teşekkür eder, iyi çalışmar dilerim.

İş deneyim belgenizin idari şartnamede istenilen tutarı sağlaması ve İhale konusu iş veya benzer işlere uygun olması gerekir. Namık Dağalp

Ahmet Gulumser 21.11.2021 15:29 Hurda karşılinda yikim ve enkaz kaldirma ihalelerine hurda metal atiklari ticareti faliyet codu ile girebilirmiyim

Konuyla ilgili uzmanına danışılmasında yarar vardır Namık Dağalp

Nasrullah Ayaz 05.11.2021 01:03 Bir yapım işinde ihale dosyasının özel teknik şartname de fiyat farkı verilecektir denmesine rağmen idari şartname de yer almadığı gerekçesiyle fiyat farkı talebimiz red edildi.Oysa ihale dökümanı bir bütündür.Teklif verilirken tüm döküman incelenerek fiyat teklifi veriliyor.Bu çelişki dolayısıyla işi durdurabilirmiyiz?Nihayetinde fiyat farkı verileceği gerekçesiyle teklif verildi.Piyasalardaki olağanüstü zamlar ve fiyat artışları işi yapmamıza imkan vermiyor.Bu gerekçelerle işi durdurabilirmiyiz?

Konuyla ilgili olarak Av. Atilla İnan beyle (0532-4813718) görüşmenizde yarar vardır. Namık Dağalp

Nazım Göçmen 05.11.2021 00:43 Bir yapım işinde iş programının gerisinde kalındığı gerekçesiyle taahhüdümüz altında süren iş için fesih kararı alındı.İş Mayıs 2020 tarihinde alındı ancak ülkede meydana gelen enflasyon ve döviz kuru artışları olağanüstü artış gösterdi ve bu iş programınızı bozdu.İşin süresi nisan 2022 de bitiyor aslında zamanında bitecek bir iş fakat idare işi fesih ediyor.Yasaklama alırmıyız?Ekonomik piyasadaki olağanüstü dalgalanma mücbir sebep sayılır mı?

Bu konuda yapılabilecek hususlarla ilgili olarak Atilla İnan beyle 0532-4813718 görüşmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Namık Dağalp

Faruk Duzgun 27.10.2021 10:26 Bir yapım ihalesinde inşaat kısmının kontrolü inşaat teknikeri olarak sadece benim bu işin bitiminde iş denetleme belgesi alabilirmiyim

Mevcut mevzuata göre, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri sadece mimar veya mühendisler tarafından alınabilir. Namık Dağalp