İhale Mevzuatı Soru / Cevap

Lütfen Ad soyad giriniz.
Lütfen Telefon No giriniz.
Lütfen Soru giriniz.
Toplam Kayıt (11565)

Halil Hamurlı 28.11.2022 13:36 bir şahsın iki şirketi mevcut olup bir şirketi diğerine alt yüklenici olabilirmi

Yapım işlerine ilişkin genel şartnamenin 20. Maddesinde belirtilen kısıtlamalara ( örneğin, aynı İhaleye teklif verilmemesi vs.)uyulmak kaydıyla bu durumun olabileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Bilal B. 24.11.2022 19:41 2022 yılında 3. yenilenmiş pozların yayımlanmasını gördük. Fakat diploma üzerinden iş bitirme ile ilgili herhangi bir artış olmadı. Bu konuda bilginiz veya başvurunuz var mı?

Bu konuda,parasal limitleri arttırma yetkisine sahip Kamu İhale Kurumundan bilgi almanızda yarar vardır. Namık Dağalp

Yakup Tok 21.11.2022 10:58 2886 ya göre yapılacak arsa satış ihalesi için ortak girişim belgesinin noterden olması zorunlumudur.

İhaleye ilişkin idari şartnamede bu konuda hüküm bulunup bulunmadığına bakılmasında yarar vardır. Namık Dağalp

Ahmet Ertaş 16.11.2022 20:30 Sorum bu Adana'da ihaleye fesat karıştırma dava açıldı mahkeme devam ediyor ihaleye teklif verebilir miyim

Kamu ihale kanununun 59. maddesinin ikinci fıkrasında,bu kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin yargılama sonuna kadar kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı ve bunların Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirileceği ifade edilmiştir. Namık Dağalp

Muhsin Aydın 07.11.2022 11:49 MUHTEREM HOCAM 2021 YILINDA BİR İHALEYE ORTAK GİRİŞİM OLARAK KATILDIK VE İHALEYİ KAZANDIK YER TESLİMİ YAPILIP İNŞAATA BAŞLADIK PİLOT ORTAK BENİM FİRMAM ÖZEL ORTAK İLE ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ NOTERDEN YAPILDI ANCAK ÖZEL ORTAK MADDİ SORUNLARI NEDENİ İLE HİSSESİNİ BENİM FİRMAMA DEVREDİP AYRILMAK İSTİYOR İDAREYE BAŞVURDUK İDARE BU DEVRİ KABUL ETMEK ZORUNDAMI YOKSA İŞ ÇIKMAZA GİRİP TAMAMLANAMAYIP HEM TEMİNAT YANACAK HERDE CEZA ALMA DURUMU İLE KARŞILAŞACAĞIZ NE YAPMAM LAZIM SAYGILARIMLA

Sorunun 4735 sayılı Kanunun 18. maddesinde yer alan “… Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası,ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler…” şeklindeki hükme göre, pilot ortağın sorumluluğu üstlenerek çözülebileceği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Özlem Özyürek 19.10.2022 14:17 iyi günler kolay gelsin.idare olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi için müteahhit firma talepte bulundu.kat ve arsa karşılığı inşaat işleri HARİCİNDEKİ iş için talepte bulunuluyor.Müteahhit firma ruhsat aldıktan 5 ay sonra yapı sahibi ile noter onaylı sözleşme imzalamıştır.Budurumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi

Sorunuz tam olarak anlaşılmamakta beraber( 05337192565 görüşebiliriz)Yapım Yönetmeliğinin 45. maddesinde iş deneyim belgesinin alınabilmesi için hangi belgelerle başvurulması gerektiği belirtilmiş,ancak belgelerle ilgili bir süreye yer verilmemiştir. Namık Dağalp

Akif Kantar 19.10.2022 10:26 Bir yapım işinde harita? mühendisine iş denetleme verilir mi ? bu belge ile yapım ihalesine girilir mi? Tutar nasıl hesaplanır.

Yapım işinde , o işe uygun mühendislik veya mimarlık bölümünün belirtilmesi gerekir, harita mühendisinin alanının Kamu İhale Kanununun 48. Maddesi ile Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde sayılan danışmanlık hizmetleri kapsamında düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Ahmet Ertaş 18.10.2022 19:05 Hocam merhaba alt yüklenici olarak ana okulu is bitirme aldım adana yatırım izleme muhtarlik yapım işine teklif attım iş bende kaldı kurum işi iptal etti nedeni alt yüklenici ne yapmalıyım saygılarımla

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş alt yüklenici iş bitirme belgesinin kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim, bu nedenle,şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Namık Dağalp

Türker 12.10.2022 19:24 Yaklaşık 5 yıllık şahıs firmam var. Şahıs firmam işletme hesabı olarak deftere tabi fakat bilanço esasına göre defter tutmuyorum. İş hacmi (Ciro) olarak ihalede istenen kriterleri sağlıyorum. Bilanço istenen ihalelere katılmam durumunda teklifim geçerli kabul edilir mi?

Yeterlik kriteri olarak istenilen belgeleri sunmanız gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

İbrahim Gülmüş 08.10.2022 20:29 şahış firmam var nevi değişıkliği yaparak ltd şirket olsam 1 yıl geçtikten sonra şirketin 0 hissesini başka birine devir etsem ihale işleri hariç bina inşaatında iş bitirmeleri kullanabilirler mi yoksa benimde ortak olmaya devam etmem gerekir ni

Tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketinde (anonim veya limited gibi) şirket adına düzenlenen belgeler şirket tarafından kullanılabilir, ayrılan ortaklar tarafından kullanılamaz. Tüzel kişiliği olan bir şirkette bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin,tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süreyle sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Aşık Şahan 04.10.2022 13:36 hocam merhabalar sahıs fırmam var F sınıfı muteahıtlık belgem var . bır sırketın U hıssesını satın aldım . satın aldıgım sırketın H sınıfı belgesı var . sahıs fırmamın F sınıfı mütaahıtlık belgesı almıs oldugum fırmada kullanabılırmıyım. yoksa tekrar müteaahıtlık belgesı ıcın muracatmı etmelıyım..

Bahsettiğiniz belge müteahhitlik karnesi ise, karneler Yönetmeliğin 51. Maddesine göre ihalelerde iş deneyimini tevsik aracıyla kullanılamazlar. Namık Dağalp

Turgay Turhan 29.09.2022 16:35 İŞ DENEYİM BELGELERİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR? TEŞEKKÜRLER

Yapım işlerinde bu süre 15 yıl iken,mal ve hizmet işlerinde bu süre 5 yıldır. Namık Dağalp

Mahmut 28.09.2022 20:11 Hocam merhabalar, sorum şu : iş ortaklığı olarak işe girerken ihalede iş bitirme olarak P istenmiştir. İş ortaklığı olarak girildiğinde bu oran pilot ortak � ile özel ortak olması gerek miyor mu yoksa iki firmada ihalede istenen iş bitirme oranları P sağlaması yeterli m teşekkürler

Yapım işine ilişkin bir İhale söz konusu ise, iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının yüzde 80’ini, özel ortağın da yüzde 20’sini karşılaması gerekir.Pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının tamamını karşılaşması halinde, özel ortağın benzer işe ait olmayan bir işe ilişkin olarak istenen tutarın yüzde 40’ını sağlaması lazımdır. Namık Dağalp

Yusuf Darıcı 23.09.2022 20:47 belediye tarafından sahte iş bitirme belgesi düzenleyerek iş bitirme belgsi almştır fakat sahte olduğu anlaşılınca belgelerle alakalı mahkeme tarafından dava açılmıştır dava halen devam etmektedir bu iş bitirme belgesi ile ihaleye girebilirmi

Sahte olduğu ifade edilen bir belge ile ihaleye girilmesi mümkün değildir, İhale komisyonlarının, dava konusu olduğu bilinen veya sahte olduğu iddia edilen belgelerle ilgili inceleme ve araştırma yetkisi bulunmaktadır. Namık Dağalp

Emre Aydoğan 12.09.2022 08:57 Hocam merhaba. Özel sektöre yapılan kat karşılığı inşaat işinde şantiye şefi olarak görev yaptım. Çevre şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek iş deneyim belgeme müteahhit sınıflandırması kapsamında grup almak istedim. Ancak İl Müdürlüğü özel sektör olduğu için toplam işin `'nın esas alınıp, bu kısmında 'sini hesaplamaya katacağını beyan belirtti. Şahsım yüklenici olarak değil, şantiye şefi olarak müracaat ettiğimi belirttim. Ama kabul görmedi. İl Müdürlüğünün iş deneyim tespiti doğrumudur? Saygılarımla..

Bu konuda Av. Atilla İnan beyden (0532-4813718) yardım alabilirsiniz. Namık Dağalp

Ahmet Tekin 10.09.2022 13:28 Merhaba, Sağlık Bakanlığı ve tüm Üniversite Hastanelerini kapsayan ihale bülteniniz (yedek parça tıbbi cihaz alım vs.) var mı? Varsa deneme sürümü olarak görebilir miyim?

Bu sorunun,site yönetimine sorulması gerekir. Namık Dağalp

Mehmet Boran 08.09.2022 21:05 İyi günler kolaylıklar dilerim kısmı teklife açık ihalede geçici teminat hesaplanırken verilen kısmı tekliflerin tamamının mı yüzde 3 alınır yoksa bir kısmın mı yüzde 3 alınır

Kısmi teklife açık bir İhale söz konusu olduğundan, teklif verilecek kısımlara ilişkin istenilen teminat tutarının sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Namık Dağalp

Mert Aygün 07.09.2022 16:29 Merhabalar hocam , 4 yıllık limited şirket sahibiyim.ihalelere girebilmek için iş bitirme belgesi gerekiyor. Aynı zamanda inşaat teknikeriyim resmi olarak 1 şantiye şefliğim var bu şantiye sefliginden iş bitirme alıp sirketimde kullanabilir miyim

İş denetleme ve iş yönetme belgeleri 4734 sayılı Kanuna göre, sadece mimar veya mühendislere verilmektedir. Namık Dağalp

İsmail Çelik 06.09.2022 07:56 2013 yılın da kurduğum gerçek kişi firmamı 2022 yılında nevi değişikliği yaparak tüzel kişiliğe döndürdüm. Dönüşüm sonrası ticaret sicil numarası aynı kalmakla beraber tüm nev'i değişikliği şartlarına uyuldu. Yeni tüzel kişiliğin 0 ortağıyım. Şahsıma ait iş denetleme yahut diploma kullanımında herhangi bir sıkıntı yaşarmıyım.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kulanılabilmesi için belge sahibinin söz konusu şirkette yarıdan fazla hisseye bir yıl süreyle sahip olması gerekir.Bir mimar veya mühendise ait diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesini için diploma sahibinin söz konusu şirkette en az yüzde 51 hisseye 5 yıl süreyle sahip olması gerekir. Namık Dağalp

Selami As 27.08.2022 17:21 HOCAM İŞ ORTAKLIĞI OLARAK GİRİLECEK BİR İŞTE AYNI İŞ GRUBU İÇİN İŞ DENEYİM Yüzde 80 PİLOT ORTAK Yüzde 20 ÖZEL ORTAK SAĞLAMASI GEREKİRKEN... Pilot ortağın istenen İŞ GRUBU İÇİN VERİLECEK TEKLİFİN YÜZDE YÜZÜNÜ Sağlayan iş deneyim sunması SAĞLAMASI DURUMUNDA ÖZEL ORTAK Herhangi bir iş grubu iş bitirmesi ile VERİLECEK TEKLİFİN YÜZDE 40 SAĞLAMASI-HERHANGİ BİR GRUP İŞ BİTİRME İLE YETERLİLİĞİ SAĞLAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM

Pilot ortağın istenilen iş deneyim tutarının yüzde yüzünü istenilen işe ait bir belge sunması halinde, diğer ortağın istenilen tutarın yüzde kırkı oranında benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin belge sunabilir. Namık Dağalp