KAPAT
Kullanıcı Adı
Şifre
Adınız Soyadınız
Telefon No
Sorunuz
Soruları Cevaplandıranlar
----------------------------------------
Namık Dağalp
E. Kamu İhale Kurullu Üyesi
E. Maliye Başmüfettişi
Özgeçmiş
----------------------------------------
Atilla İnan
Başkent Üniversitesi İhale Hukuku
Öğretim Görevlisi
Özgeçmiş
«Önceki 10 kayıt      Sonraki 10 kayıt»
İHALE MEVZUATI / SORU - CEVAP
tarık oltulu
16.10.2018 12:06:28
Hocam, iş durum belgelerinin de EKAP'a kayıt ettirilmesi gerekli midir? Yoksa sadece iş bitirme belgelerinin kayıtları mı yapılmaktadır?
Yapım yönetmeliğinin ek 1. maddesinde yer alan "... İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur..."şeklindeki hükmü uyarınca, iş deneyim belgelerinin Ekap'a kaydı zorunludur.İş deneyim belgesi kapsamına iş bitirme,iş durum iş yönetme ve iş denetleme belgeleri girdiğinden iş durum belgesinin de kaydı zorunludur.
Namık DAĞALP
kenan hastan
08.10.2018 14:41:12
hocam %51 hisseye sahip olduğum bir tüzel kişilkteki sürem 5 yılı doldurdu almış olduğum iş deneyim belgemin yapım ihalalerinde tamamını mı yoksa 5/1 oranınımı kullanabilirim
Bir gerçek veya tüzel kişiye ait iş deneyim belgesinin tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için ,belge sahibinin yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması yeterli olup,iş bitirme ve iş durum belgeleri tam olarak, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, beşte bir oranında dikkate alınır.
Namık DAĞALP
Erdal ÖZGEN
27.09.2018 09:46:52
merhaba hocam biryıl önce hazırladığımız projemiz bir şirket tarafından bir kısmı hibe olarak kabul edildi proje içeriği çevre düzeni rekreasyon alanı düzenlenmesi sulama tesisatı aydınlatma tesisatı ve parke taş ile düzenleme çimve ağaç ekimi işleri bu ihaleyi pazarlık usulü 21. maddeye göre yapabilirmiyiz?
İhalenin söz konusu maddede sayılan bendlerdeki hükümlere uygun olması gerekir.Ayrıca, maddenin (f) bendine dayanılması halinde söz konusu limite dikkat edilmesi ve bu bende göre yapım işinin ihale edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir.Detayı görüşebiliriz(tlf:05337192565).
Namık DAĞALP
fatih
26.09.2018 12:16:21
sayın hocam ihalelerde imza sirküsü,diploma,gazete vs evrakları daireden aslı gibidir kaşeleyip imzalatıp ihaleye girebilirmiyiz.
Teklifle beraber verilmesi istenilen belgelerin yönetmelikte belirtilen şekilde onaylatılıp sunulması mümkündür.
Namık DAĞALP
mehmet balca
19.09.2018 16:24:49
kendi arsasına özel bina yapan müteahhite belediye olarak iş bitirme verebiliyormuyuz
Yapım yönetmeliğine göre,iş deneyim belgesinin bir taahhüt kapsamında, bedel içeren ve tek sözleşmeye dayanan işler karşılığında düzenlenebileceği ifade edilmiştir.Ancak, bahsettiğiniz şekilde belge alınması için işin yapıldığına dair belgelerle birlikte yetkili makamlara (işin yapıldığı yer belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye veya iş mücavir alan dışında ise valiliğe) müracaat edilmesi, sonuç alınamaması halinde yargıya başvurulması mümkündür.
Namık DAĞALP
filiz üstünkol
11.09.2018 17:01:07
sayın hocam yapsat işiyle uğraşmaktayım kat karşılığı yaptığım bina yüzde 90 seviyesinde blediyeye %80 iş durum belgesi almak için müracat ettim ancak özel sektör olduğu içi veremiyeceklerini söylediler mevzuaatta özel sektörde de yapılan işlerde fiziki gerçeklşme oranı ile ilgi belediye tarafından belge düzenlenir diyor ne yapmam gerekiyo şimididen ilginize çok tşk ederim.
Benim YAPIM İŞLERİNDE İŞDENEYİMİ isimli kitabımı okuyunuz Bu sayede KENDİ SORUNUZA ÇÖZÜM BULABİLİRSİNİZ. eĞER SORUNU ÇÖZEMEZSENİZ BELEDİYEYE YAPTIĞINIZ BAŞVURU ÖRNEĞİNİ VE BELEDİYENİN YAZIL CEVABINI BANA GÖNDERİN DAHA SONRA BENİ ARAYINIZ O5324813718
Av.Atilla İNAN
İsmail
05.09.2018 13:46:54
Merhaba hocam, Biz hizmet alımı ve mal alımı olarak ihalelere girmekteyiz. İdare tarafından sözleşmede yer alan ödeme şartlarına uyulmadığı takdirde biz yükleniciler haklı fesih yoluyla sözleşmeyi feshedebilirmiyiz. Saygılarımla
Benim İHALE HUKUKU DERS NOTLARI KİTABIMI OKUYUNUZ ÖNCELİKLE İDarenin sözleşmeye aykırı harket ettiğini ispatlamak gerekir Sorunu kendiniz çözemezseniz beni arayımız. 05323813718
Av.Atilla İNAN
Ümit
04.09.2018 21:17:31
Sayın hocam kolay gelsin bir sorum olacaktı bir yapım işinde idari şartnamede B 2 iş deneyim belgesi istenmiş biz iş ortaklığı olarak teklif verdik özel ortağın B2 iş deneyim belgesi yok bundan dolayı teklif değerlendirme dışı kalır mı ? Şimdiden teşekkür ederim
Pilot ortağın istenilen iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde,özel ortağın istenen tutarın %40'ı oranında benzer olmayan iş deneyimi sunma seçeneği kullanılabilir.
Namık DAĞALP
Ahmet gök
03.09.2018 15:06:14
Merhab,mal alım ihalelerinde kurum 5 aydır ödeme yapmıyor sözleşmeyi feshedebilirmiyiz
Fesih kararı çok önemli bir karar.Konuyu etraflıca inceleyip araştırmak gerekir. Haklı bir neden o0lmqadan sözleşmeyi fesh edersenin temiminat irat kaydedileceği gibi yasaklamaya da muhatap olursununuz . görüşmek için 05324813718
Av.Atilla İNAN
Kadir
14.08.2018 00:24:34
Sayin hocam teklif birim fiyatli ihale edilen bir yapim isinde isin yuzde doksani tamamladik teklif cetvelinde bulunan bir kalem isi yapmadik ozel malzeme ve isin suresi icinde imali mumkun degil bu kalemi yapmadan isi teslim etmek istiyoruz idare sozlesmeyi feshedebilirmi ? Bu sekilde gecici kabul yapmamiz mumkunmudur? Saygilar.
idare sözleşmeyi fesih yetkisi olduğu gibi kısmi kabul ver tasfiyede yapabilir. Bu kodu idere ile yapılacak görüşmeler ve yazışmalara bağlıdır.
Av. Atilla İNAN