KAPAT
Kullanıcı Adı
Şifre
Adınız Soyadınız
Telefon No
Sorunuz
Soruları Cevaplandıranlar
----------------------------------------
Namık Dağalp
E. Kamu İhale Kurullu Üyesi
E. Maliye Başmüfettişi
Özgeçmiş
----------------------------------------
Atilla İnan
Başkent Üniversitesi İhale Hukuku
Öğretim Görevlisi
Özgeçmiş
     Sonraki 10 kayıt»
İHALE MEVZUATI / SORU - CEVAP
Mahmut KARTAL
20.02.2018 19:32:42
Hocam yapım işleri genel şartnamesinin 45. maddesine dayanarak geçici teminatın yarısının iadesi için bile sgk'dan ilişiksiz belgesinin alınmasını talep ediyorlar.Geçici kabul eksikliği yok işin.Yeni yapım işleri genel şartnamesinin bu maddesine dayandırıyorlar.Eskiden bizde kesin teminatın yarısının iadesi için sgk'dan yazı istemiyorduk,şartnamedeki maddenin değişikliğinden dolayı diyorlar. Kesin teminatın iadesine ait şartlar Madde 45 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur. (2) Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, d
teminatın iadesi ile ilgili hususlar kanun konuwsu olan kanunla konulan kurllardır bunun şartname ile düzenlenmesi mümkün değildir. ayrıca bu konuyu ayrınıtları ile incelemek gerir randevu alı gelirseniz daha yaralı olur
Av. Atillla İNAN
mehmet macartay
19.02.2018 12:36:56
Hocam merhaba! Ortaklık durum belgesinde; adı soyadı/ticaret ünvanı yazan yerin altına kaşe ve imza yaptım ama ad soyad yazmadım ihaleden elenme nedeni sayılır mi ? Lütfen acil teşekkür ederim
Teklifle beraber verilen diğer belgelerden veya kaşeden teyid edilebilecek bu gibi bilgi eksiklikleri nedeniyle elenmemeniz gerektiği kanaatindeyim.İdarenin cevabına göre görüşebiliriz.(TLF:05337192565)
Namık DAĞALP
Mahmut KARTAL
16.02.2018 19:25:29
Hocam Resmi bir kuruma yaptığımız yapım işimizin geçici kabulu yapılmıştır.Kesin teminatımızın yarısını idareden alamıyoruz.Yapım işleri genel şartnamesine göre kesin teminatın yarısını almak için bile sgk dan ilişiksiz yazısının olmasını gerektiğini söylüyorlar.Normalde sgk dan ilişiksiz belgesi kesin teminatın geri kalan yarısının iadesi içindi diye hatırlıyorum.İyi çalışmalar.
Genel şartnameye göre,taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.Benzer hüküm 4735 sayılı Kanunda da mevcuttur.İdarenin gerekçesinin(iş işle ilgili bir eksiklik veya kusur gibi) bilinmesinde yarar vardır.
Namık DAĞALP
Murat POLAT
16.02.2018 13:22:35
Merhabalar, muayene kabul komisyonunda görev alan personellerin, ihale komisyonunda görev almalarında bir sakınca var mıdır?
Yönetmeliklerde yer alan hükme göre,işin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz.Ancak, Tebliğe göre,ihaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.
Namık DAĞALP
ender er
15.02.2018 15:21:00
hocam merhabalar. bir kamu kurumu ihalelerine katılmaktayım, kurum komisyonu teklif zarflarını sırası ile açıp tüm zarfların kontrolleri yaptıktan sonra teklifleri okumaktadır. yaptığımız itirazlar sonuç bulmadı ve kontrol edilen zarfın teklifi okunmadan sonraki zarflara geçildi. bu ihalelerin genelini bir firma almaktadır. firmanın teklif dosyasının gösterilmesi talebimizde reddedildi. ihalenin sağlıklı yapılmadığı düşüncesindeyiz. tekliflerin değerlendirilmesi sırasında yaptığımız ancak sonuç bulmayan itirazlar yerinde midir.
Uygulama yönetmeliklerinde yer alan "... İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır..."şeklindeki düzenlemelerde zarflar açılırken teklifin de okunacağı açık bir şekilde belirtilmediğinden,tekliflerin topluca da açıklanabileceği yorumu yapılabilir.Ancak, şüphelerinizi kuvvetlendiren hususular varsa süresi içinde şikayet başvurunuzu yapabilir, gerekirse KİK nezdinde de itirazen şikayette bulunabilirsiniz.
Namık DAĞALP
Ahmet siviş
14.02.2018 00:00:28
Hocam merhaba, hizmet alımı ihalesinde işbitirme yerine geçeçek belgelerde mühendislik diploması istenilmiştir.hizmet alımı ihalelerinde diploma geçersiz değilmidir. Ve istenilmesi doğru mudur.
Diplomanın istenilmemesi gerekir.Mezuniyet belgeleri sadece yapım ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir.Bu husus ihale dokümanında yer alıyorsa süresi içinde itiraz edebilirsiniz.
Namık DAĞALP
UFUK ARAÇ
13.02.2018 14:10:26
Merhabalar, Bir konuda bilginize başvuracaktım. Kendi arazimize, kendi paramızla yaptığımız bina için, ilgili belediyeden işbitirme belgesi alabiliyor muyuz ?
Yapım yönetmeliğinde, bir taahhüt kapsamında bedel içeren tek sözleşme ile yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenebileceği belirtilmiş olup, bahsettiğiniz işlere ilişkin bir düzenleme bulunmamakta ancak, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.Bununla beraber, yapılan işe ilişkin olarak belge alınması hususu yetkili mercilerde takip edilebilir.Detay için görüşebiliriz.(TLF:05337192565)
Namık DAĞALP
Suat BAYHAN
12.02.2018 08:44:20
Merhaba Hocam, MEHMET AYDIN'ın 06.02.2018 15:48:01 tarihli; "Merhaba şirketimiz 15000 m2 ikmal inşaatı iş bitirmesi olmasına rağmen ve aldığımız iş bitirmeye esas iş b3 olarak ihaleye çıkmasına rağmen girdiğimiz sıfır inşaat bir ihalede iş bitirmenin b3 olmadığını gerekçe göstererek elemişlerdir. yapılacak iş bizim iş bitirmenin bayağı altında iş olmasına rağmen bizi elemeleri doğrumudur. İyi alışmalar." sorusuna: "Sahip olduğunuz iş deneyim belgesi ikmal inşaatına ilişkin olduğundan,B/III Grubu içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle,süresi içinde şikayette bulunabilirsiniz." şeklinde cevap vermişsiniz. Son iki dönemdir KİK; ikmal, onarım, tamamlama inşaatlarını yeni yapım binaya benzer görmemekte (İdarenin benzer iş olarak sadece BII grubunu yazması halinde) ve bu kararı oy birliği ile almaktadır. (26.04.2017 tarih ve 2017/UY.I-1226 nolu karar, 11.02.2013 tarih ve 2013/UY.III-933 nolu karar) Saygılarımla...
KİK'in bu yönde kararlar verdiği bilinmektedir.Ancak KİK'in yayımladığı benzer iş tebliğinde; B/I GRUBU kültür yapılarını,B/II GRUBU büyük ölçekli yapıları kapsamakta ve bakım ve onarım ile ikmal işlerine ilişkin bir bölüme yer verilmediğinden,bu tür işleri dahil etmek için geriye B/III grubu kalmaktadır.KİK'in söz konusu işleri ya B/III grubu içinde sayması ya da B/IV gibi ayrı bir bölüm açması gerektiği kanaatindeyim.Yoksa bu işleri Tebliğde nereye koyacağız? bu nedenle itiraz edilmesi ve itirazın gerekirse(mevzuatta gerekli değişikliği sağlayacak bir karara vesile olması dileğiyle) idari yargıya taşınması düşüncesiyle kanaatimi belirttim.
Namık DAĞALP
Teoman alemdar
09.02.2018 22:08:50
öncelikle iyi aksamlar diliyorum köylere hizmet götürme birliğinden alınan (köydes) iş bitirme belgesinin ekap a kaydı şartmıdır iyi çalışmalar
Söz konusu ihaleler Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmadığından,Köydes tarafından verilen belgelerin Ekap'a kaydının zorunlu olmadığı düşünülmekle beraber,bu konunun KİK nezdinde teyid edilmesinde yarar vardır.
Namık DAĞALP
Ekrem Ates
09.02.2018 01:54:38
Hocam merhabalar 17 yıllık İnşaat Mühendisiyim, 1,5 yıldır kendi şirketim var ve özel sektörde alt yüklenicilik yaptım. Kamu ihalelerine katılabilmek için iş bitirme belgesi kullanabilmek adına, geçici kabul yaptığım işlerle alakalı olarak alt yüklenici iş bitirme belgesi alabilirmiyim? sadece kamuya ait işlerde alt yüklenici olması durumunda belge verilebilir diye okuduğum için sormak istedim. SAygılarımla
Yönetmeliğe göre, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.Dolayısıyla, özel kesime yapılan işler için söz konusu belgenin düzenlenmesi mümkün değildir.
Namık DAĞALP