KAPAT
Kullanıcı Adı
Şifre
 ÖNCEDEN FESH EDİLEN BİR KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ 7161 SAYILI KANUNA GÖRE DE FESH EDİLEBİLİR Mİ?

 Av. Atilla İNAN

           GİRİŞ

            Kamuya iş yapan müteahhitlerin dört gözle beklediği 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun nihayet çıktı. 18.01.2018 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kanunun 32 inci maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin devrine, fesih edilebilmesine ve süre uzatım verilebilmesine imkan getiren düzenlemeler yapılmıştır.

            Düzenlemeden yararlanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması şartı aranmaktadır. Bu konuda idare, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak onay işlemlerini gerçekleştirecektir.

            Söz konusu Kanunun 18.01.2019 tarihinde başladığına göre, 20.03.2019 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle ilgilenenlerin dikkatli olması gerekecektir.

 

            Söz konusu Kanuna göre yükleniciye sözleşmenin tasfiye edilmesi seçeneği, devir seçeneği ve süre uzatımı seçenekleri tanınmıştır.[1]

  Bu seçenekler arasında, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi hakkında, Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.[2]

            Bu hakkın, Kanun çıkmadan önce feshedilen sözleşmelere uygulanamayacağı düşünülmektedir. [3]

            Ancak, 7161 sayılı Kanun yeni bir hak ve seçenek getirdiği için daha ileri tarihli bir Kanun olduğu için geçerli olduğu söylenebilir.

             Ayrıca, yüklenicinin haklı nedenlerle fesih hakkında 7161 sayılı Kanuna göre de fesih istediğinde, başlangıçta talep ettiği tazminat taleplerinden vazgeçtiği bir gerçektir. Hak sahipleri bazı haklarından vazgeçtiğinde kanımızca bu hakkını kullanabilir.

             SONUÇ

 7161 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten daha eski bir tarihte imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, sözleşmeyi fesh etmişse, 7161 sayılı Kanunun yürürlüğe girdikten sonra da kanımızca fesih haklı olmalıdır.

Çünkü, 7161 sayılı Kanun daha güvencelidir. Bu nedenle, 7161 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce ihale sözleşmesi feshedilmişken, 60 günlük süre içerisinde fesih yetkisinin bir kez daha kullanılmasında yarar bulunmaktadır.[1] Atilla İnan ve Arkadaşları, En Son Yasa Değişiklikleri Işığında Kur Değişikliklerinin İhale Sözleşmelerine Etkisi 2. Baskı, Şubat 2019, Sf:69

[2] Atilla İnan ve Arkadaşları, En Son Yasa Değişiklikleri Işığında Kur Değişikliklerinin İhale Sözleşmelerine Etkisi 2. Baskı, Şubat 2019, Sf:69

[3] Atilla İnan ve Arkadaşları, En Son Yasa Değişiklikleri Işığında Kur Değişikliklerinin İhale Sözleşmelerine Etkisi 2. Baskı, Şubat 2019, Sf:71